Escoltar

Nou programes de doctorat de la UIB obtenen la Menció cap a l'Excel·lència

Nou programes de doctorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència en la primera resolució de la convocatòria del Ministeri d’Educació per la qual es concedeix aquesta menció. Les mencions les atorga la Secretaria General d’Universitats tenint en compte la valoració tècnica de l’Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació (ANECA) amb l’objectiu de reconèixer la solvència formadora dels programes de doctorat de les universitats espanyoles, com també dels grups de recerca i dels departaments que s’ocupen de la formació dels doctors.

El programes que han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència són el de Física, el de Ciència i Tecnologia Química, el d’Economia del Turisme i del Medi Ambient, el de Neurociències, el de Biologia de les Plantes, el de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, el d’Enginyeria Eletrònica (conjunt amb la Universitat Politècnica de Catalunya i coordinat per aquesta), el de Nutrició Humana (conjunt amb la Universitat de Granada i coordinat per aquesta) i el de Química Teòrica i Modelització Computacional (conjunt amb 12 universitats més i coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid).

La Menció cap a l’Excel·lència serà vàlida per als cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014, sempre que l’ANECA avaluï positivament l’informe anual de seguiment. 

Documents relacionats

Data de publicació: 24/10/2011