Escoltar

Més de 1.500 membres de la UIB han participat aquest curs en projectes i accions formatives en matèria de cooperació al desenvolupament

Un total de 1.538 membres de la comunitat universitària de la UIB han participat enguany almenys en una de les accions que en matèria de cooperació organitza l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest curs s'han concedit 30 beques a alumnes de la UIB per fer pràctiques en països empobrits, en les quals s'hi han implicat 16 professors. Onze estudiants més les han rebudes per realitzar estades solidàries en països com Hondures, Nicaragua, l'Índia i campaments de refugiats sahrauís. Així mateix, l'OCDS ha becat onze professors de països del Sud per fer estades formatives i/o de recerca a la UIB, els quals han estat convidats per vuit professors de la Universitat, que els han fet de tutors.

Pel que fa als projectes de cooperació universitària al desenvolupament, a la VI convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament s'han aprovat 17 projectes, en els quals han participat 73 membres de la comunitat universitària. També s’han dut a terme accions de cooperació directa en formació, transferència tecnològica, assessorament i suport a països del Sud, per formar professors a Nicaragua i infermers a la Universitat Juan Misael Saracho (Bolívia).

Respecte de la formació i divulgació per al desenvolupament, 19 alumnes han cursat l'assignatura Economia, Desenvolupament i Cooperació, i 68 alumnes han assistit als dos cursos monogràfics que ha organitzat l'OCDS. A més, s'han organitzat diverses exposicions, campanyes de sensibilització, conferències, cursos de formació de voluntariat i un audiovisual. També durant aquest curs s'han reutilitzat un total de 87 ordinadors, que s'han reubicat a la UIB o s'han lliurat a entitats externes, com ONG, associacions o centres públics, entre d’altres.

D'altra banda, l'Oficina també gestiona accions específiques d’investigació i recerca en matèria de cooperació, en solitari i en coordinació amb altres universitats, com la Xarxa Vives o el Grup 9 d’Universitats.

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB és la unitat encarregada de gestionar els programes de cooperació al desenvolupament i el programa de voluntariat, com també altres activitats que puguin sorgir en aquests àmbits. 

Documents relacionats

Data de publicació: 12/08/2010