Escoltar

McLuhan. Un precedent en la concepció postmoderna de l'educació

La tesi doctoral de Pere Gelabert analitza i estructura l'obra d'aquest visionari comunicòleg i pedagog canadenc per fer més assequible i aplicable al camp educatiu el seu complex mosaic teòric 

La tesi doctoral de Pere Gelabert Amengual, defensada a la Universitat de les Illes Balears, mostra Marshall McLuhan no només com un investigador de les regles fonamentals de comportament dels mitjans de comunicació, les quals va desenvolupar al seu dia, fa ja mig segle, sinó també com un promotor de les idees que configurarien després els postulats bàsics de l'educació postmoderna. La tesi l’ha dirigida el doctor Antoni Joan Colom, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

McLuhan va ser considerat en la seva època un avançat acadèmic amb trets de profeta. La seva pregunta de partida va ser sempre la mateixa: De què no ens estam adonant ara mateix? Les seves prediccions, en forma d'aforismes o frases breus, com que «el mitjà és el missatge», ens desvetllen el nostre futur evolutiu com a raça humana, atès que els mitjans actuals exerceixen una influència oculta exacerbada i a tots els nivells sobre la nostra societat. D'altra banda la seva predicció que el món serà aviat com un «llogaret global» interconnectat, és cada vegada una realitat més tangible. En aquesta tesi s'esbrina el procediment intel·lectual usat per aquest autor per aconseguir amb encert aquestes prediccions amb tants anys d'anticipació.

Com haurà de ser l'educació en el futur? En el passat se sabia amb claredat el tipus d'instrucció que calia donar als alumnes perquè se’n sortissin eficientment en la societat en la qual es presumia que havien de viure. Amb l'arribada de les noves tecnologies derivades de l'electricitat, la revolució cultural dels anys seixanta i les noves concepcions filosòfiques que hem convingut a anomenar postmodernisme, molts adults s'adonen que varen ser educats per integrar-se en una societat que clarament ja no existeix. Què cal fer d'ara endavant? Com cal enfocar una educació vàlida per a una futura societat tecnològica i desconeguda? Caldrà aprendre a aprendre?

Joiosos que ja pràcticament crèiem saber totes les respostes, ens trobem que de sobte se'ns han alterat les preguntes. En aquesta recerca es respon a algunes d'aquestes qüestions naixents i se'ns plantegen inquietants interrogants a tenir molt en compte al nostre món ja global, interconnectat, evolutiu i incert, que es troba aparentment tan a la mercè d'un perill invisible i en alça que podríem anomenar «globaloma».

Com a resultat final es conclou que les troballes de McLuhan varen ser un clar estímul en la concepció avançada de l'educació. Les seves «sondes» exploratòries i eines intel·lectuals ens han obert un nou camí cap a l'anàlisi integral de situacions complexes futures, no només pedagògiques, sinó en molts altres camps d'aplicació.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: McLuhan. Un precedent en la concepció postmoderna de l'educació
  • Autor: Pere Gelabert Amengual
  • Programa de doctorat: Pedagogia
  • Departament: Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
  • Director: Antoni Joan Colom Cañellas 

Data de l'esdeveniment: 09/05/2016

Data de publicació: 09/05/2016