Escoltar

Manifest de la UIB per la llengua catalana

La Universitat de les Illes Balears, com a institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana d’acord amb l’Estatut d’autonomia, manifesta la seva preocupació i la seva disconformitat arran de les darreres actuacions del Govern de les Illes Balears en matèria lingüística i, de manera especial, amb l’aprovació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de Funció Pública.

La Universitat vol recordar que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia esmentat i la Llei de normalització lingüística, els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.

La UIB reitera el seu compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i el seu suport a les campanyes ciutadanes que, des del respecte, promoguin la defensa de la nostra llengua.

Montserrat Casas
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Documents relacionats

  • IB3
  • TVE

           Informatiu Balear ->> notícia minut <00.10.09>

Data de publicació: 22/03/2012