Escoltar

L'estacionalitat turística genera un sobrecost de 9,9 milions d'euros anuals per la incineració de residus

La tesi doctoral d’Italo Arbulú investiga l’impacte econòmic de la gestió de residus sòlids municipals a Mallorca 

La tesi doctoral d’Italo Raúl Abraham Arbulú Villanueva, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té com a objectiu contribuir al coneixement de la gestió sostenible dels residus sòlids municipals en economies turístiques proporcionant eines analítiques i empíriques útils per a l’anàlisi de les estratègies de gestió de residus en destinacions turístiques. Així, l’investigador ha estudiat la relació entre l’activitat turística i els residus sòlids municipals a Mallorca, per la qual cosa ha analitzat quantitativament el turisme com a factor determinant en la generació de residus i ha estudiat els reptes en la gestió de residus en destinacions turístiques i els incentius a les empreses turístiques per millorar la gestió de residus. La tesi l’han dirigida el doctor Javier Rey-Maquieira Palmer i el doctor Francisco Javier Lozano Ibáñez, del Departament d’Economia Aplicada de la UIB.

Si es té en consideració el seu desenvolupament com a destinació turística d’alta densitat en funció dels seus actius ambientals, la seva mida relativament petita i l’alt cost d’oportunitat de la terra, Mallorca és un dels llocs més interessants que es poden utilitzar per analitzar l’impacte del turisme sobre la gestió de residus sòlids municipals. En les darreres dècades, Mallorca ha modificat el sistema de gestió de residus sòlids municipals a través de canvis regulatoris i s’ha passat d’una gestió basada en l’ús d’abocadors a un nou sistema de reciclatge i recuperació d’energia.

Malgrat això, la recerca d’Italo Arbulú mostra com la gestió de residus sòlids municipals de Mallorca encara té desafiaments que mostren la importància del turisme en la generació de residus. En primer lloc, la taxa de generació de residus sòlids municipals de Mallorca és una de les més altes de l’Estat. En segon lloc, el problema de la gestió dels residus sòlids municipals és especialment significatiu per als municipis costaners, on la densitat de població és més alta i on es concentren els hotels de l’illa. En tercer lloc, la producció de residus sòlids municipals mostra un fort patró estacional vinculat a l’estacionalitat del turisme, que supera en un trenta per cent la capacitat de càrrega de les plantes de tractament de residus sòlids municipals. 

A més, l’anàlisi feta per Italo Arbulú mostra que l’estacionalitat en el flux de generació de residus comporta un sobrecost de gestió aproximadament de 9,9 milions d’euros cada any a Mallorca. Aquest sobrecost està associat únicament a l’ús de les instal·lacions d’incineració, de manera que, si es considera el sistema de gestió de residus de manera integral, el sobrecost és encara més gran. 

En conjunt, la tesi doctoral d’Italo Arbulú destaca la importància d’incrementar la recollida de dades sobre la producció i la composició dels residus sòlids municipals de cara a promoure polítiques de minimització més efectives. A més, assenyala la necessitat d’explorar en detall els canals dinàmics a través dels quals els agents de la cadena de subministraments del turisme poden fomentar les millores en la gestió de residus i com aquests mecanismes es desenvolupen d’acord amb les diferents estructures de mercat o de poder.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: The economics of municipal solid waste management in tourism destinations: the case of Mallorca
  • Autor: Italo Raúl Abraham Arbulú Villanueva
  • Programa de doctorat: Economia del Turisme i del Medi Ambient
  • Departament: Economia Aplicada
  • Directors: Javier Rey-Maquieira Palmer i Francisco Javier Lozano Ibáñez 

Documents relacionats

Data de publicació: 30/05/2014