Escoltar

Les pràctiques funeràries de les comunitats humanes del bronze menorquí donaven un simbolisme cabdal a les ofrenes florals

Primers resultats de la recerca sobre el material extret de la Cova des Pas (Ferreries), en la qual ha participat el grup Arqueobalear de la UIB

Els treballs d'excavació de la Cova des Pas, una necròpolis pròpia del final de l'Edat del Bronze que hauria estat emprada entre el 1200 i el 800 abans de Crist, comencen a mostrar resultats.

Alguns avançaments d'aquests resultats sobre les excavacions realitzades entre el setembre de 2005 i el febrer de 2006 acaben de ser publicats a la revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, en una monografia de quatre articles encapçalada per un treball de síntesi signat per l'equip director de l'excavació que inclou investigadors del Grup de Recerca Arqueobalear (UIB), la Unitat d'Antropologia Biològica de la UAB , el Consell de Menorca, l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i el Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP-UB) i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (URV). A aquest treball sintètic segueixen tres articles sobre distints àmbits de la recerca: l'estudi arqueobotànic i tecnològic de les restes de fusta, carbó i vegetals; les anàlisis pol·líniques i l'ús de plantes en les pràctiques funeràries; i el tercer dedicat a les tasques de restauració i conservació dels materials trobats a la cova.

Fins al moment els investigadors han identificat setanta esquelets, 28 d'infants, sis de joves i 36 d'adults. L'estudi de les restes trobades a la Cova des Pas ha permès, per primera vegada, poder certificar la tècnica d'enterrament del moment: posició fetal, embolcallament del mort amb un sudari de pell i embolicat amb cordes. Els investigadors han pogut palesar la utilització d'una gran varietat de plantes en pràctiques d'enterrament. La recerca ha desvelat una gran complexitat en la simbolització del món vegetal en aquestes comunitats humanes del bronze menorquí.


Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/07/2008