Escoltar

Les competències ambientals dels futurs mestres

La tesi doctoral d'Olaya Álvarez analitza les competències ambientals dels plans d'estudis del Grau d’Educació Primària i l'adquisició d'aquestes competències per part de l'alumnat d'aquesta titulació 

L'educació ambiental es perfila com una eina necessària per donar resposta a la crisi ecològica planetària. En aquest sentit, l'ensenyament superior hauria d'exercir el seu paper fonamental per formar professorat preparat per promocionar una ciutadania ambientalment educada. No obstant això, la literatura existent en l’àmbit internacional assenyala que el professorat manca d'aquesta formació. A Espanya es manca d'estudis previs que hagin avaluat l'impacte que el nou enfocament d'ensenyament per competències ha tingut en els nous plans d'estudis i en l’ambientalització dels estudis per a la formació del professorat.

La finalitat de la tesi doctoral d'Olaya Álvarez García, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat descriure les competències per a la sostenibilitat ambiental dels plans d'estudi del grau d’Educació Primària de les universitats espanyoles, i avaluar l'adquisició d'aquestes competències entre els estudiants d'últim curs d'aquests estudis de dues universitats espanyoles, caracteritzades perquè representen dos nivells molt diferenciats d’ambientalització curricular. La recerca també ha avaluat aquestes competències entre els estudiants que comencen i acaben els estudis en aquesta titulació en una Universitat espanyola; i, finalment, ha analitzat la relació existent entre diverses característiques formatives i demogràfiques i l'adquisició d'aquestes competències. La tesi l'han dirigida els doctors Jaume Sureda i Rubèn Comas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Com a resultat, la recerca d'Olaya Álvarez conclou que la Universitat i els nous plans d'estudis dissenyats tenen poc pes en l'adquisició de competències ambientals entre l'alumnat del grau. L'alumnat avaluat manca de les competències ambientals suficients amb les quals pugui implementar una educació ambiental eficient a l'escola i amb les quals pugui contribuir a educar ambientalment el seu futur alumnat. Es conclou, a més, que l'adquisició d'algunes d'aquestes competències sembla determinada per factors demogràfics –gènere, lloc de residència habitual o activitats d'oci i temps lliure al medi natural– o que les competències es poden veure directament influenciades per variables formatives com l'estudi d'una assignatura relacionada amb l'educació ambiental durant la titulació.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Las competencias ambientales del profesorado en formación inicial: un estudio comparativo
  • Autor: Olaya Álvarez García
  • Programa de doctorat: Educació Ambiental
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Directors: Jaume Sureda Negre i Rubén Comas Forgas  

Data de publicació: 05/04/2016