Escoltar

Les Universitats de la Regió Vives publiquen un pla comú de política lingüística

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat el Pla de política lingüística 2011-13, el primer pla d’aquestes característiques que s’aprova en l'àmbit interuniversitari de la regió Vives.

El pla ha estat elaborat pels representants a la Comissió de Llengua de les 21 universitats membres de la Xarxa i ha estat aprovat pels rectors del Consell General en la reunió que va tenir lloc a la Universitat Jaume I, el darrer 28 de febrer. El document descriu els criteris generals de política lingüística de la regió Vives i estableix el pla de treball per al període 2011-13. El pla de treball s’estructura entorn de quatre eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció, i es pot consultar a l’adreça http://issuu.com/xarxavives/docs/ppl.

La Xarxa Vives és una plataforma única de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats dels territoris de parla catalana, per a tota la comunitat universitària i per a la societat. Com a associació d’universitats en creixement, a través de més de 50 línies d’actuació concretes cada any, la Xarxa esdevé el referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya. La seua visió estratègica és ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats que en formen part.

Documents relacionats

Data de publicació: 20/03/2012