Escoltar

L'entrenament musical altera la percepció del dolor

La tesi doctoral d'Anna Zamorano Andrés investiga els canvis cerebrals que produeix la pràctica musical en la percepció sensorial 

Els músics són considerats un dels millors models biològics per estudiar els canvis que s'esdevenen en el cervell a causa d'un entrenament sensoriomotor perllongat. Aquests canvis en l'organització del cervell es consideren adaptatius i estan relacionats amb l'increment de la percepció sensorial i de l'execució motora necessaris per a la pràctica musical. No obstant això, tocar un instrument de manera perllongada també pot estar associat amb modificacions maladaptatives com és el dolor crònic. Al voltant del 80 per cent dels músics professionals sofreixen algun tipus de síndrome dolorosa, un percentatge extremadament alt.

Tenint en compte aquesta informació i coneixent que el dolor crònic està vinculat a múltiples canvis cerebrals que interrompen el funcionament correcte del sistema nerviós i que condueixen a canvis en la percepció sensorial (per exemple la hiperalgèsia i la hipoestèsia), l'objectiu de la tesi doctoral d'Anna Zamorano, defensada a la Universitat de les Illes Balears, va ser explorar els efectes de la pràctica musical en la percepció sensorial tant al nivell del comportament com al nivell neural en músics i no músics amb i sense dolor crònic. La tesi l'han dirigida els doctors Inmaculada Riquelme, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia; Ignacio Cifre, de la Universitat Ramon Llull; i Boris Kleber, de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca).

Els resultats de les recerques varen mostrar que els músics posseeixen una major capacitat per percebre la informació sensorial del propi cos que els participants que no tenien cap tipus d'entrenament musical. A més, els resultats de la tesi també varen mostrar que els músics sans tenien la mateixa sensibilitat dolorosa que una persona amb dolor crònic, és a dir molt més alta que la població general, dada que evidencia una alteració de la percepció sensorial i de l'activitat cerebral com a funció de l'entrenament musical que podria justificar l'alta prevalença de síndromes doloroses entre els músics professionals.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Effects of musical practice on pain perception: assessment of sensory processing
  • Autor: Anna Zamorano Andrés
  • Programa de doctorat: Neurociències
  • Departament: Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
  • Directors: Inmaculada Riquelme Agulló, Ignacio Cifre León i Boris Kleber 

Data de publicació: 31/10/2016