Escoltar

La tesi doctoral de Martha Patricia Domínguez dissenya un campus virtual per a la Universitat Veracruzana de Mèxic. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de la Educació

La tesi doctoral de Martha Patricia Domínguez Chenge, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza les necessitats formatives del professorat i dels estudiants de la Universitat Veracruzana, una universitat pública del sud-est de Mèxic, i identifica com usen les tecnologies de la informació i la comunicació els professors i els alumnes de la regió, com també quins avantatges aporten les TIC en l’àmbit educatiu. Per mitjà del treball La ampliación de la oferta educativa en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana: una propuesta de trabajo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, Martha Patricia Domínguez dissenya un campus virtual de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Veracruzana per ampliar les possibilitats d’accés dels estudiants en les cinc regions de l’Estat de Veracruz.

Documents relacionats

Data de publicació: 15/07/2011