Escoltar

La tesi doctoral de Fernando Maya, defensada a la UIB, investiga nous mètodes per analitzar de manera automàtica mostres d'interès clínic i mediambiental. Departament de Química

La tesi doctoral de Fernando Maya Alejandro, defensada a la Universitat de les Illes Balears, explora el potencial de la tècnica d’anàlisi en flux multixeringa (MSFIA) amb l’objectiu de desenvolupar nous mètodes d’anàlisi clínica i mediambiental completament automàtics. La finalitat del treball Desarrollo de nuevas metodologías analíticas de interés medioambiental y clínico mediante la técnica de análisis por inyección en flujo multijeringa és obtenir noves metodologies amb elevades freqüències d’anàlisi, reduït cost econòmic, mida compacta i baixa generació de residus. La finalitat és actualitzar les tècniques d’anàlisi per aconseguir resultats genèrics i fiables, reduir l’impacte al medi ambient de les anàlisis –s’empren reactius químics tòxics-, escurçar el temps que es tarda es analitzar la mostra i dissenyar maquinària més petita. La tesi l’han dirigida els doctors Víctor Cerdà i Josep Manuel Estela.

Documents relacionats

Data de publicació: 13/06/2011