Escoltar

La tesi doctoral de Carme Coll Font amplia el coneixement sobre la Mallorca del segle XIII a partir del llibre notarial més antic conegut

La tesi doctoral de Maria Carme Coll Font, defensada a la Universitat de les Illes Balears, presenta la transcripció i l’estudi del llibre notarial més antic conegut sobre Mallorca, un dels deu primers llibres notarials de la primera meitat del segle XIII de la Corona d’Aragó. L’anàlisi conjunta d’aquesta font contribueix a ampliar el coneixement de la història de Mallorca després de la conquesta catalana, ja que permet revisar els sistemes jurídics que regien la societat medieval mallorquina en una etapa de grans canvis. L’estudi El Llibre Manual de Pere Romeu, notari públic de Mallorca (1239-1243) l’ha dirigit el doctor Antoni Planas Rosselló, del Departament de Dret Públic

Documents relacionats

Data de publicació: 30/04/2013