Escoltar

La tesi doctoral d'Antonio Bruyèl, defensada a la UIB, examina el paisatge lingüístic de la badia de Palma. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

La tesi doctoral d'Antonio María Bruyèl Olmedo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té com a objectiu determinar el paper de l'anglès en el paisatge lingüístic de les destinacions turístiques internacionals i esbrinar en quina mesura el paisatge lingüístic i la presència de l'anglès com a llengua global són variables que s'han de tenir en consideració a l'hora de valorar l'experiència del turista. El treball English as the lingua franca of multilingual tourist destinations. The linguistic landscape of the Bay of Palma de Mallorca, ha estat dirigit per la doctora Maria Juan Garau, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB. Es tracta de la primera tesi que s'ha defensat a Espanya en el camp del paisatge lingüístic, això és, l'ús del llenguatge escrit en els espais públics, generalment multilingües.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/02/2011