Escoltar

La tesi doctoral d'Antònia Sabater caracteritza el llenguatge dels senyors de Palma. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

La tesi doctoral d’Antònia Sabater, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia la classe social dels senyors mallorquins mitjançant la caracterització de la seva parla. El treball La parla d'una classe social: els senyors de Palma, que ha estat dirigit pels doctors Joan Miralles i Monserrat i Sebastià Serra i Busquets, pretén aprofundir en el coneixement d'aquest estament antigament hegemònic a Mallorca que, per causa del seu caràcter endogàmic i tancat, constitueix una illa dins una illa i que ha experimentat una important pèrdua de privilegis durant els darrers dos segles. La recerca ha permès caracteritzar la parla dels aristòcrates, que constituïa un sociolecte i alhora un cronolecte essencialment conservador, correcte, acurat i caracteritzat per una gran riquesa lèxica, amb un gran nombre d’arcaismes i depurat de castellanismes. Es tracta, en definitiva, d'un treball que avui ja no es podria fer, atès que els descendents dels entrevistats no han viscut en primera persona la realitat d’aquest grup social.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2011