Escoltar

La tesi d'Aina Salom analitza les accions dirigides a reduir els efectes del creixement urbanístic descontrolat sobre els recursos naturals. Departament de Dret Públic

La tesi doctoral d'Aina Salom Parets, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat les mesures implementades per les diferents administracions amb l'objectiu de reduir els efectes del creixement urbanístic descontrolat sobre els recursos naturals. El treball Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial en la normativa territorial y urbanística, aprofundeix en alguns dels aspectes positius i negatius d'aquestes actuacions i reclama consens polític perquè les comunitats autònomes i els municipis puguin adoptar mesures d'ordenació territorial i urbanístiques basades en la racionalitat i la sostenibilitat, en atenció a les característiques i necessitats pròpies del seu territori. La tesi ha estat dirigida pel doctor Avel·lí Blasco, catedràtic de Dret Administratiu de la UIB, i és previst que sigui publicada pròximament a través d'una coedició de l'Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente (Universitat Carlos III de Madrid) i l'Instituto Nacional de Administración Pública (Ministeri de Política Territorial i Administració Pública).

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2011