Escoltar

La reserva cognitiva influeix en l'augment de l'ús d'estratègies per compensar el deteriorament de la memòria en l'envelliment

La tesi doctoral de Maria Isabel Cuart també investiga les diferències per sexe i edat en la reserva cognitiva

 

La tesi doctoral de Maria Isabel Cuart Sintes, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga les relacions entre la reserva cognitiva i dues variables que poden condicionar l’etapa de l’envelliment, tant a nivell cognitiu com afectiu, com són la metamemòria i la depressió. La tesi l’ha dirigida el doctor Josep A. Pérez Castelló, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

La reserva cognitiva és el conjunt de factors protectors fisiològics, psicològics i ambientals que poden retardar o pal·liar el deteriorament cognitiu associat a l’envelliment. La valoració de les relacions entre la reserva cognitiva i la metamemòria i la depressió constitueix la principal novetat d’aquest treball, ja que la major part d’estudis realitzats sobre aquesta temàtica s’havien centrat a valorar exclusivament la relació entre reserva cognitiva i memòria objetiva.

La depressió és un dels problemes de salut mental que pot empitjorar més la qualitat de vida de les persones grans. Per altra banda, la metamemòria també és una funció molt rellevant a la vellesa, ja que en depenen les creences de les persones grans sobre les pròpies habilitats de memòria, i el coneixement i l’ús d’estratègies que ajuden a compensar el seu deteriorament.

A més de valorar la relació entre la reserva cognitiva i la depressió i la metamemòria, aquest estudi també s’ha centrat a detectar les diferències per sexe i grups d’edat de la reserva cognitiva.

Les principals conclusions d’aquest estudi, en el qual han participat 230 persones de Palma i 12 municipis més de Mallorca, mostren que la reserva cognitiva influeix sobre l'ús d'estratègies per compensar les dificultats associades a la memòria que poden tenir les persones grans. També s'aprecia una relació, encara que més petita, entre la reserva cognitiva i la menor presència de símptomes depressius, fet que mostra que la reserva cognitiva no està tan sols relacionada amb el funcionament cognitiu sino també amb la salut mental de la persona gran. Aquest fet reforça la necessitat de potenciar la reserva cognitiva des de la primera infància, al llarg de tota la vida.

Quant als resultats obtinguts pel que fa a les diferències per gènere i grup d'edat, si bé apunten que en l'actualitat les dones grans tenen una xarxa social no familiar més reduïda que els homes, i que les generacions de persones grans presenten una reserva cognitiva més baixa que les generacions més joves, probablement diferiran en el futur, ja que d'aquí a uns anys les persones grans presentaran característiques diferents, ja que tindran un major nivell d'estudis i les oportunitats socioeducatives seran més igualitàries per a ambdós sexes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Relación entre reserva cognitiva, depresión y metamemoria en los adultos mayores no institucionalizados.
  • Autora: Maria Isabel Cuart Sintes
  • Programa de doctorat: Ciències de l'Educació
  • Departaments: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, i Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Director: Josep A. Pérez Castelló 

Documents relacionats

Data de publicació: 06/10/2014