Escoltar

La recerca canvia radicalment el conreu de la patata a sa Pobla

Descens de la població de nematodes patògens, racionalització de l'ús de productes químics; nous mètodes naturals de control de les plagues i noves metodologies per a la seva detecció són alguns dels avenços que aporta la tesi de la doctora Raquel Alonso

La tesi doctoral de Raquel Alonso, una investigació impulsada pel Departament de Biologia de la UIB i la Societat Agrària de Transformació Esplet, ha establert, entre d'altres avenços, noves tècniques de solarització per combatre els paràsits nematodes formadors de quists de la patata a sa Pobla; ha posat a punt una metodologia per racionalitzar l'ús dels pesticides a la comarca; i ha desvelat les bases del control natural que exerceix una de les varietats conreades sobre la població d'aquests patògens. En definitiva, una dècada de recerca i de creació de nou coneixement que està a punt, ara, de ser transferit al sector productiu en benefici dels agricultors i de tota la comarca.

La doctora Alonso defensà la seva tesi, titulada “Estudio bioecológico y caracterización epidemiológica del nematodo formador de quistes Globodera spp. Skarbilovich, 1959 (Nematoda: Heteroderidae), en el cultivo de la patata en Mallorca. Estrategias de control integrado” el mes d'octubre de 2007 a la UIB. N'han estat directores la doctora Aina Alemany Ferrà, del Departament de Biologia de la UIB, i la doctora María Fe Andrés Yeves, investigadora del Centre de Ciències Mediambientals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), de Madrid.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/03/2008