Escoltar

La proteïna FADD, un biomarcador del deteriorament cognitiu i les neuropatologies

Un equip d'investigadors del IUNICS publica un article a Molecular Neurodegeneration sobre la relació d'aquesta proteïna vinculada a la mort cel·lular amb múltiples neuropatologies 

La proteïna FADD (Fas-associated death domain) fa un paper essencial en la inducció de la mort cel·lular, però també en altres accions no relacionades amb l'apoptosi. Ara, un  equip d'investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears ha investigat les possibles associacions de la proteïna FADD amb la presència i la severitat de múltiples neuropatologies relacionades amb l'envelliment, i amb les funcions cognitives i el risc de demència clínica.

L'estudi, que s'ha publicat recentment a la revista Molecular Neurodegeneration i que ha estat elaborat conjuntament amb investigadors de la Universitat de la Colúmbia Britànica (Canadà), la Universitat de Medicina de Göttingen (Alemanya), la Universitat de Munic (Alemanya) i el Centre Mèdic Universitari Rush (Estats Units), conclou que la proteïna FADD és un biomarcador potencial del declivi cognitiu associat a la demència.

Els investigadors varen mesurar l'expressió cortical de FADD en mostres de teixit post mortem d'una cohort d'individus, amb i sense diagnosi clínica de demència, representativa de l'ampli rang de disfuncions cognitives associades a l'envelliment. Els resultats varen mostrar com l'expressió cortical de FADD era decreixent en el còrtex dorsolateral prefrontal i com a aquesta pèrdua s'associava a una càrrega més gran de patologia amiloide, una pèrdua de marcadors terminals presinàptics, una funció cognitiva més pobra i un risc creixent de demència. A més, els pacients amb Alzheimer presentaven una distribució anòmala de FADD cortical, comparats amb els individus sense disfuncions cognitives, la qual cosa suggereix un possible paper de la proteïna FADD en els mecanismes de la deposició patològica de la proteïna tau. També, el decreixement en el contingut de FADD era consistent amb els resultats assolits en un model animal d'Alzheimer. D'acord amb aquests resultats, els investigadors suggereixen que la proteïna FADD podria participar en els mecanismes que enllacen les patologies amiloide i tau en el curs de la malaltia de l'Alzheimer.

Referència bibliogràfica

Alfredo Ramos-Miguel, Jesús A. García-Sevilla, Alasdair M. Barr, Thomas A. Bayer, Peter Falkai, Sue E. Leurgans, Julie A. Schneider, David A. Bennett, William G. Honer and M. Julia García-Fuster. «Decreased cortical FADD protein is associated with clinical dementia and cognitive decline in an elderly community sample». Molecular Neurodegeneration, 2017, 12:26, DOI: 10.1186/s13024-017-0168-x 

Data de publicació: 29/03/2017