Escoltar

La matrícula per fer les proves de batxillerat d'accés a la Universitat 2020 serà del 25 al 29 de maig

La convocatòria extraordinària 2020 serà els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020, i la matrícula es podrà formalitzar del 22 al 24 de juliol

A partir del dilluns, 25 de maig, i fins al divendres, 29 de maig, els estudiants podran formalitzar la matrícula de la PBAU 2020.

Els estudiants que cursin o hagin cursat els estudis a centres de les Illes Balears, tant el curs actual com en cursos anteriors, se’n podran matricular als centres educatius mitjançant el GestIB. Per a qualsevol incidència amb la matrícula, han de contactar amb el seu centre educatiu.

En canvi, els estudiants de centres de fora de les Illes Balears i de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxillerat, se’n podran matricular mitjançant un formulari web, també del 25 al 29 de maig de 2020, ambdós inclosos. En aquests casos, per a qualsevol incidència amb la matrícula, s’han de posar en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

A causa de la incertesa derivada de la situació sanitària, recomanam als interessats que consultin tot sovint la pàgina de la PBAU (pbau.uib.cat), on trobaran tota la informació dels canvis que hi puguin haver.

PBAU 2020

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Universitat de les Illes Balears varen acordar que la convocatòria ordinària de les proves de batxillerat d’accés a la Universitat (PBAU) 2020 seran els dies 7, 8 i 9 de juliol.

Ateses les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les matèries objecte d'avaluació, així com per poder dedicar temps a repassar, aprofundir i preparar específicament l'examen i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i de justícia per a tothom, la UIB ha introduït una modificació al model de prova de la PBAU amb l'objectiu que:

· L'alumnat no resulti perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de contingut d'alguna de les matèries. Així doncs, ha de poder obtenir la màxima puntuació sense respondre les preguntes corresponents a algun dels blocs de contingut de la matèria.

· El model de prova no sigui gaire diferent dels que les altres universitats han posat a disposició de l'alumnat i del professorat per al curs escolar 2019-20. D’aquesta manera, la UIB vol contribuir a fomentar la calma davant d'una situació d'incertesa sobrevinguda.

· La prova s'adapti al model proposat a l'Ordre PCM / 139/2020, del 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes el curs 2019-20. 

Més informació sobre adaptacions de la PBAU a: <https://saga.uib.cat/Arees/acces/adaptacions_pbau>

La convocatòria extraordinària 2020 serà els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020, i la matrícula es podrà formalitzar del 22 al 24 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Dades de la PBAU 2019

El mes de juny del curs 2018-19 varen fer les PBAU 3.639 estudiants de les Illes Balears, el 91,6 per cent dels quals va superar-les.

Aptes per illes

A Mallorca, el 91,7 per cent (2.665 alumnes).

A Menorca, el 94,8 per cent (330 alumnes).

A Eivissa, el 88,3 per cent (333 alumnes).

A Formentera, el 87,5 per cent (7 alumnes).

<https://diari.uib.cat/arxiu/El-916-per-cent-dels-estudiants-que-shan-presentat.cid592877>

Data de publicació: 20/05/2020