Escoltar

La intendència de Mallorca: imposts, conflictes i endogàmia en l'administració borbònica del segle XVIII

La tesi doctoral d’Aina Maria Coll estudia el sistema administratiu implantat arran de la conquesta borbònica de 1715

La intendència de l’exèrcit i regne de Mallorca va ser la circumscripció administrativa que es va implantar a Mallorca a partir de l’any 1715 arran de la victòria borbònica a la guerra de Successió. La tesi doctoral d’Aina Maria Coll Coll, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a objectiu donar a conèixer tots els aspectes vinculats a aquesta institució des de la seva creació fins al final del regnat de Carles III, analitzant la gestió realitzada pel que s’anomena «trident» (un intendent, un comptador i un tresorer) i la vinculació de l’intendent a l’Ajuntament de Palma com a corregidor que fou de la ciutat fins a 1772.

La investigadora conclou que la intendència de Mallorca era de segon ordre i una destinació poc atractiva que molts dels destinats esquivaren. A més, la majoria dels que arribaven per ocupar-hi càrrecs no tenia experiència prèvia, situació vinculada a l’escassa rellevància que tingué per a l’Estat en bona part del segle XVIII.

Els conflictes amb altres institucions foren constants, destacant el debat entre poder civil i poder militar. El manteniment de la militarització a Mallorca i Eivissa va patir moltes dificultats, sobretot a la primera meitat del segle. La major part del que s’ingressava a les arques de la tresoreria es destinava al seu manteniment i provenia fonamentalment de tres rendes: tabac, reial patrimoni i duanes. Els impostos més polèmics, la talla i l’impost d’utensilis o d’allotjament varen ser objecte de freqüents queixes, retards i impagaments. Des de la dècada dels anys 60, els ingressos i l’autonomia econòmica de les Illes milloraren gràcies sobretot a una major tranquil·litat institucional, una millor gestió de les rendes i moviments econòmics positius.

La integració dels oficials procedents de fora, la formació de nissagues familiars que controlaven la gestió econòmica de les rendes i l'endogàmia administrativa distorsionaren el nou sistema borbònic, però aquestes pràctiques foren permeses perquè l'Administració central va escollir l'opció de l'estabilitat enfront de la transparència, atès que aquest era un espai perifèric.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La Intendencia de Mallorca en el siglo XVIII.
  • Autor: Aina Maria Coll Coll
  • Programa de doctorat: Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Director: Josep Juan Vidal

Data de publicació: 01/02/2016