Escoltar

La ingesta moderada de DHA potencia la resposta antioxidant derivada de l'entrenament físic

La tesi doctoral de Carla Busquets Cortés investiga els efectes antioxidants i antiinflamatoris que generen diferents dosis d'exercici físic i la suplementació nutricional amb àcids grassos omega 3

 

La pràctica d'activitat física condueix a la generació d'espècies reactives d'oxigen (ROS) amb potencial per influir sobre nombrosos processos cel·lulars. Aquestes espècies reactives exerceixen un efecte dual en funció de la seva concentració: nivells elevats de ROS s'associen a l'aparició d'estrès oxidatiu i dany a biomolècules, mentre que nivells moderats poden actuar com a missatgers en diverses vies de senyalització cel·lular.

Així, la tesi doctoral de Carla Busquets Cortés, defensada a la Universitat de les Illes Balears i realitzada en el marc de l'activitat investigadora del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), ha tingut l’objectiu d’avaluar i caracteritzar la resposta diferencial antioxidant, inflamatòria i mitocondrial vers diferents dosis d'exercici físic —com a estímul amb caràcter prooxidant— i valorar la ingesta d’àcids grassos omega 3 com a suplement nutricional en aquest context. A més, aquesta tesi proposa l’ús de cèl·lules immunitàries com a model d’estudi en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física.

La recerca mostra que l’entrenament potencia les defenses antioxidants contra les ROS a nivell mitocondrial a cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC) de futbolistes professionals. La ingesta diària d’una beguda d’ametlla enriquida amb àcid docosahexaenoic (DHA), un omega 3, durant vuit setmanes potencia de manera sinèrgica aquestes capacitats antioxidants, ja que promou una reducció en la producció mitocondrial de ROS. L’exercici agut també potencia l’activació de les defenses antioxidants, però aquestes no són suficients per mitigar la producció mitocondrial de ROS en aquest context. Això implica que l’exercici agut exposa l’organisme a nivells d’agents oxidants més elevats que poden promoure l’aparició de dany i estrès oxidatiu.

A més, tant l’entrenament com una sessió d’exercici agut promouen en esportistes entrenats la biogènesi i remodelació mitocondrial, i la suplementació de la dieta amb DHA durant vuit setmanes contribueix de manera sinèrgica a l'efecte de l'entrenament sobre la remodelació mitocondrial.

Per altra banda, altres resultats obtinguts apunten que un estil de vida actiu contribueix a uns valors més baixos de pes, greix corporal, IMC i pressió arterial diastòlica en subjectes sans sexagenaris, en comparació amb un estil de vida sedentari. En subjectes actius es detecta una potenciació de la capacitat antioxidant endògena induïda per la pràctica regular d'activitats físiques moderades. A més, s'observa una atenuació de paràmetres proinflamatoris i una potenciació de marcadors antiinflamatoris en subjectes actius en comparació amb subjectes sedentaris. Així, un estil de vida actiu té efectes beneficiosos sobre la composició corporal, les defenses antioxidants i l'estat antiinflamatori de la gent gran.

En conclusió, l'activació de les defenses antioxidants i la inducció de dany oxidatiu, juntament amb la modulació de la dinàmica i biogènesi mitocondrial i dels marcadors d'inflamació, són processos que estan estretament relacionats en la resposta a diferents graus d’estrès oxidatiu derivat de la pràctica d'activitat física i l'estil de vida. La ingesta de DHA en dosis moderades resulta efectiva per potenciar de manera sinèrgica les adaptacions antioxidants i mitocondrials.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Activitat física i estrès oxidatiu: efectes sobre la dinàmica mitocondrial i marcadors d’inflamació
  • Autora: Carla Busquets Cortés
  • Programa de doctorat: Nutrició Humana i Ciències dels Aliments
  • Directors: Antoni Pons Biescas i Antoni Sureda Gomila 

Data de publicació: 07/03/2019