Escoltar

La importància de l'aigua per a l'activitat turística

La tesi doctoral de Makhabbat Ramazanova destaca la importància de mantenir la qualitat de l'aigua per al desenvolupament del turisme sostenible a la regió de Shchuchinsk-Burabay, al nord de Kazakhstan 

L'aigua és un dels recursos més crítics i escassos per a l'activitat turística. Els recursos hídrics (aigua fresca, platges, recursos costaners, llacs, rius, etc.) són un dels atractius clau per als turistes, però l'activitat turística és una de les que consumeix més aigua, la qual cosa és determinant en la degradació dels recursos hídrics. Per tant, és crucial examinar i comprendre les interrelacions existents entre el turisme i l'aigua, així com les conseqüències que tenen.

Basant-se en aquest enfocament, la tesi doctoral de Makhabbat Ramazanova està dissenyada per acomplir tres objectius principals. El primer és examinar els possibles impactes de l'activitat turística en els recursos hídrics (en el medi ambient lacustre); en segon lloc, comprendre els factors principals que poden explicar el comportament del consum d'aigua en el sector de l'allotjament turístic; i, finalment, analitzar la importància de l'aigua com a part de la imatge de la destinació del llac i definir les intencions de comportament dels visitants. Tots aquests objectius se centren en la seva àrea d'estudi, la zona turística de Shchuchinsk-Burabay, situada a la regió d'Akmola, al nord de Kazakhstan.

Els resultats obtinguts en aquesta recerca indiquen que els llacs de la regió afronten problemes ambientals en termes de disminució de la superfície i deteriorament de la qualitat de l'aigua. Un dels possibles determinants d'aquest fenomen pot ser el creixement significatiu observat en les instal·lacions d'allotjament turístic de l'àrea d'estudi. En aquest sentit, els resultats revelen que el sector d'allotjament és responsable d'una part considerable del consum d'aigua en la indústria turística de la zona. La investigadora va analitzar quins són els factors que determinen els nivells de consum d'aigua en les instal·lacions d'allotjament, incloses les característiques físiques i de gestió. Els resultats conclouen que la grandària dels establiments i les piscines constitueixen variables significatives per explicar el consum d'aigua, així com també el nombre d’àpats servits. Finalment, l'estudi també revela que els sanatoris són els tipus d'allotjament que consumeixen més aigua (probablement, a causa de la naturalesa dels serveis de salut i benestar inclosos en aquests establiments), mentre que les cases d'hostes són les que en consumeixen menys. Per tant, és recomanable orientar-los en pràctiques d'ús eficient de l'aigua, la qual cosa al seu torn donarà com a resultat una reducció de les aigües residuals i la protecció de l'aigua del llac contra la contaminació.

La investigació constata que la introducció de mesures d'estalvi d'aigua, malgrat que tinguin una implantació reduïda, constitueix una eina eficaç per reduir-ne el consum.

Respecte de les percepcions dels visitants sobre els llacs i la seva destinació, l'estudi troba un impacte significatiu en la relació entre la qualitat de l'aigua i la satisfacció amb els llacs referits. No obstant això, és interessant d’observar que la qualitat de l'aigua va ser l'única dimensió que no va tenir un impacte significatiu en la satisfacció amb tota la destinació lacustre, malgrat la influència elevada de la qualitat de l'aigua en la satisfacció amb el llac mateix. Aquesta última troballa és d'alguna manera corroborada per estudis específics previs, en els quals els llacs contaminats no varen impedir que les persones visitassin les destinacions on es trobaven (Ryan et al., 2010).

No obstant això, en el cas de la zona turística de Shchuchinsk-Burabay, resulta certament valuosa la millora de la qualitat de l'aigua, ja que les motivacions dels visitants que estan relacionades amb la relaxació i el benestar, així com la socialització i l'activitat, tenen un impacte significatiu tant sobre la imatge del llac com sobre la imatge de la destinació del llac. Per tant, l'èxit i la sostenibilitat de l'activitat turística requereixen assegurar un bon nivell de qualitat de l'aigua en els llacs. Per tant, la rellevància de la qualitat de l'aigua, juntament amb l'entorn del llac i les instal·lacions i serveis de tota la destinació en si, han de rebre més atenció en la promoció de les destinacions lacustres.

L'àrea de recerca de l'aigua i la seva relació amb el turisme és relativament nova, per tant, s’obre un camp important en la bibliografia. Es necessiten, doncs, més contribucions per comprendre millor les interrelacions entre el turisme i l'aigua, així com les seves conseqüències. No obstant això, aquesta tesi proporciona informació sobre la importància dels recursos hídrics per a l'activitat turística, així com el consum d'aigua en aquesta indústria, els impactes del turisme en els recursos hídrics i l'atractiu dels atributs dels recursos hídrics per a l'activitat turística. Sobre la base dels resultats de la recerca, es varen elaborar implicacions teòriques i pràctiques per als responsables de la formulació de polítiques, així com per a les autoritats locals i els administradors de destinacions lacustres i d'allotjament.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Tourism and water resources: interrelationships and consequences. The case of Kazakhstan.
  • Autora: Makhabbat Ramazanova 
  • Programa de doctorat: Turisme
  • Directors: Bartolomé Deyà Tortella i Anuarbek Kakabayev 

Data de publicació: 29/08/2019