Escoltar

La doctora Maria del Pilar Roca Salom ingressa com a acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

Dia: dijous, 27 d'octubre de 2016
Hora: 20 hores
Lloc: sala d'actes de la Conselleria de Salut i seu de la Reial Acadèmia de Medicina, c/ de Can Campaner, 4, Palma 

Ha tingut lloc l'acte oficial d'ingrés de la doctora Maria del Pilar Roca Salom com a acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

La doctora Roca ha impartit el discurs d'ingrés «Causes i prevenció del càncer: espècies reactives d'oxigen», en el qual ha presentat la recerca al nivell molecular que està fent sobre les causes del càncer i explica que les espècies reactives d'oxigen fan un paper crucial en el desenvolupament d'aquesta malaltia. A més, el discurs ha posat èmfasi en la manera com es poden prevenir els seus efectes i combatre el càncer lluitant contra aquestes espècies reactives.

La doctora Maria del Pilar Roca Salom és catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat directora de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (1991-1994), directora del Servei d'I+D (1992-1994), presidenta del Consell d'Estudis de la llicenciatura de Bioquímica (1994-1999), vicedegana de la Facultat de Ciències (1999-2002), directora del grup de recerca en Homeostasi Energètica del IUNICS (2003-2008), directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (2004-2011), i des de l'any 2008 és la directora del grup de recerca Multidisciplinari d'Oncologia Translacional (GMOT) del IUNICS-IdISPA. És també membre del grup de recerca en Metabolisme Energètic i Nutrició (GMEIN).

Des de l'any 1980, la seva tasca investigadora s'ha dedicat a l'estudi del metabolisme energètic i la funció mitocondrial en diferents situacions fisiopatològiques. Des de l'any 2005 s'ha centrat en l'estudi del càncer, amb una atenció especial al metabolisme energètic en els càncers de mama, còlon i melanoma. Entre les descobertes més importants cal destacar: la importància de les hormones sexuals i els receptors estrogènics en el metabolisme energètic, la funció mitocondrial i l'estrès oxidatiu. A més, ha participat en diferents estudis epidemiològics i nutricionals.

Aquests estudis i els seus resultats s'han recollit en més de 110 publicacions internacionals, 19 tesis doctorals dirigides i nombroses intervencions en congressos nacionals i internacionals, com a ponent o conferenciant convidada. Ha publicat quatre llibres docents i ha participat en el desenvolupament de més de deu CD-ROM educatius.

Al marge de la seva activitat investigadora, la doctora Roca també ha estat una de les promotores de la iniciativa Ciència per a Tothom, amb l'objectiu de fomentar les vocacions científiques entre els més joves, i de l'Associació Universitat Solidària Illes Balears (USIB), que té com a objectius promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària i facilitar l'accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no disposi dels mitjans econòmics suficients.

La doctora Pilar Roca és la primera persona llicenciada de la UIB que ingressa com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. 

Data de l'esdeveniment: 27/10/2016

Data de publicació: 26/10/2016