Escoltar

La doctora Maria Antònia Manassero pren possessió com a Síndica de Greuges de la UIB

Substitueix en el càrrec la doctora Joana Maria Petrus, qui l’ha ocupat al llarg dels darrers cinc anys 

La doctora Maria Antònia Manasero ha pres possessió com a nova Síndica de Greuges de la UIB en substitució de la doctora Joana Maria Petrus

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

El Síndic de Greuges és elegit pel Claustre d'entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, a proposta del Consell de Govern. El seu mandat és de cinc anys i no pot ser reelegit.

La Síndica de Greuges, Maria Antònia Manassero

La senyora Maria Antònia Manassero Mas és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i doctora en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. Actualment és catedràtica de Psicologia Social al Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Els seus treballs d'investigació se centren en els processos psicosocials implicats en el treball (estrès, esgotament professional o burnout, treball emocional, etc.), la qualitat de servei, les actituds cap a la ciència i la tecnologia i la seva relació amb la societat i el rendiment acadèmic. També ha treballat en projectes d'investigació sobre les diferències de gènere i la violència contra les dones, i en els aspectes psicosocials de la salut. És la investigadora responsable del grup de recerca Investigació Psicosocial en Treball, Organitzacions i Recursos Humans.  

Data de publicació: 16/02/2016