Escoltar

La doctora Amelia Varcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política, inaugura la XIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere Repensant els feminismes

Dia: dilluns, 6 de juliol de 2009
Hora: 10.30 h
Lloc: Sa Riera,
c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Tindrà lloc l’acte d’inauguració de la XIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, amb el títol Repensant els feminismes.

A les 11 h, les doctores Amelia Valcárcel, membre del Consell d’Estat i catedràtica de Filosofia Moral i Política, i Victòria Ferrer i Esperança Bosch, codirectores del curs, estaran disposició dels mitjans de comunicació.

A la inauguració hi assistiran la senyora Esperança Bosch, codirectora de la XIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere; la senyora Lila Thomàs, directora de l’Institut Balear de la Dona; la senyora Josefina Santiago, consellera d’Afers Social, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balear; la senyora Maria Antònia Munar, presidenta del Parlament de les Illes Balears; i el doctor Nicolau Dols, vicerector de Projecció Cultural de la UIB.

A les 11.30 h, conferència inaugural: «Feminismes en el món global», a càrrec d’Amelia Valcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED.

A més d’articles i assaigs apareguts en revistes especialitzades i textos col·lectius, ha publicat llibres com Sexo y Filosofía (1991), Del miedo a la igualdad (1993), text finalista del Premio Nacional de Ensayo el 1994, La política de las mujeres (1997), Ética contra estética (1998), Rebeldes (2000) o Ética para un mundo global (2002). Des de juliol de 2006 és la segona dona que forma part del Consell d’Estat, òrgan consultiu del Govern espanyol. La presentació serà a càrrec de la doctora Esperança Bosch, professora de Psicologia de la UIB.

Així mateix també s’inaugurarà l’exposició d’una selecció d’obres presentades al concurs de fotografia comentada 13 mirades al feminisme. Dijous, 9 de juny, es lliuraran els premis a les fotografies guanyadores. El comisari de l’exposició, Marcos Augusto, serà l’encarregat de donar les explicacions pertinents.

Objectius

La societat i les realitats que ens envolten han anat canviant. De fet, en el cas de l’Estat espanyol hem recorregut un llarg camí des de l’aprovació de la Constitució de 1978 i fins a la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva entre dones i homes, un camí que ens ha portat al fet que la igualtat formal o legal entre dones i homes sigui una realitat.

Però, tot i això i malgrat aquests avanços les desigualtats entre homes i dones persisteixen amb una menor presència de les dones a la vida política, amb menors quotes de poder, amb salaris més baixos… I, amb les desigualtats, persisteix la necessitat de continuar treballant per assolir una societat més justa i igualitària.

I si les circumstàncies són noves, també ho són alguns dels reptes als quals s’enfronta el feminisme del segle XXI. En aquesta nova edició del nostre curs hem volgut abordar aquestes qüestions i aprofundir en l’anàlisi i en la reflexió sobre el futur amb l’ajut de diferents persones expertes en el tema.

Documents relacionats

Data de publicació: 06/07/2009