Escoltar

La dinàmica de l'ictioplàncton a la mar Balear

La tesi doctoral d’Itziar Álvarez investiga els processos físics i biològics que influeixen en l’abundància, la composició i la distribució de les comunitats de larves de peixos  

En l’àmbit de coneixement de l’oceanografia pesquera, l’estudi dels estadis primerencs dels peixos i dels processos que influeixen en la seva supervivència permet obtenir informació sobre la biodiversitat, l’ecologia i les pesqueries de les fases adultes. En aquest marc, la tesi doctoral d’Itziar Álvarez Ellacuría, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga la dinàmica de les comunitats de larves de peixos a la mar Balear per entendre les relacions entre les condicions ambientals, la fase reproductiva dels espècimens adults i la dinàmica de supervivència i retenció dels estadis planctònics dels peixos. La tesi, que s’ha fet en el marc de l’activitat investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), l’han dirigida els doctors Ignacio A. Catalán, de l’IMEDEA (CSIC-UIB), i Francisco Alemany Llodrà, del Centre Oceanogràfic de les Balears (COB).

Fins que no creixen prou per moure’s de manera independent, les larves de peixos –l’ictioplàncton– viuen en suspensió a la mar, a la deriva i a mercè de diferents processos físics i biològics que influeixen en la seva abundància, composició i distribució. Per tal d’ampliar el coneixement sobre la manera com actuen aquests processos en un punt de gran interès per a l’estudi de la biodiversitat com és la mar Balear, la investigadora va dur a terme tres aproximacions diferents.

En primer lloc, es va avaluar la influència de les condicions ambientals costaneres durant la transició de la primavera a l’estiu sobre les larves de peixos. Per això, es varen fer mostreigs quinzenals de març a agost, què és l’època de posta de la majoria d’espècies de la zona, en tres estacions costaneres del sud de Mallorca. Els resultats varen reflectir l’estacionalitat de la zona, amb una alta abundància d’espècies però amb baixes densitats de larves a la primavera, la qual cosa molt probablement pugui estar relacionada amb la transició espacial (dins el pla vertical) del flux d’energia que segurament desencadena la posta estival de moltes espècies properes al fons.

A una escala menor que la mesoescala, la submesoescala, es varen estudiar els factors que regulen els alts nivells d’autoreclutament del Parc Nacional de Cabrera suggerits en estudis previs. La recerca d’Itziar Álvarez atribueix la regulació de l’arribada de larves a aquesta àrea a una combinació de retenció pels patrons de circulació generats per la topografia del terreny al voltant de Mallorca i la dinàmica associada a un front de plataforma. 

També en l’àmbit de la submesoescala, es varen examinar els agents responsables de la distribució de les comunitats de larves a la badia de Palma. Es varen analitzar i interpretar l’abundància i la distribució horitzontal de les larves de peixos a la badia en el context dels patrons de circulació observats, l’hàbitat dels adults i les estratègies de posta. La recerca va descriure la presència de patrons retentius de circulació enmig de la badia que afavoreixen l’acumulació de larves locals i l’autoreclutament, com també es va revelar l’existència de diferències entre la comunitat de la badia formada per famílies bentopelàgiques i de petits pelàgics, i una comunitat de larves d’espècies més allunyades de la costa, principalment mesopelàgics i grans pelàgics. Aquestes comunitats estaven estructurades segons variacions en profunditat d’abundància de zooplàncton, i romanien relativament separades perquè els patrons de circulació a l’entrada de la badia separen la seva dinàmica interna de la circulació a la plataforma.

En l’àmbit de la mesoescala, al llarg de dues campanyes realitzades en anys consecutius es va investigar l’efecte que exerceixen dos escenaris hidrogràfics molt contrastats sobre les comunitats de larves estiuenques. Els resultats mostraren que les comunitats de larves s’estructuren en funció de l’hàbitat dels adults, si bé la dinàmica de moltes espècies està associada a la posició respecte a l’arxipèlag de les diferents masses d’aigua, nova atlàntica o resident atlàntica.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Multiscale environmental-ichthyoplankton assemblages relationships in the Balearic Sea
  • Autor: Itziar Álvarez Ellacuría
  • Programa de doctorat: Ciències Marines
  • Departament: Biologia
  • Directors: Ignacio A. Catalán Alemany i Francisco J. Alemany Llodrà   

Data de publicació: 09/07/2015