Escoltar

La Universitat de les Illes Balears participa amb 5 beques en el programa Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana

Les 5 beques formen part d'un programa que distribuirà 500 beques de mobilitat internacional i intercanvi amb universitats iberoamericanes entre totes les universitats espanyoles que formen part de la CRUE

La Universitat de les Illes Balears participarà amb cinc beques en el programa de beques Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana, que durant el curs acadèmic 2008-2009 destinarà un total de 500 beques de mobilitat internacional per a estudiants de totes les universitats espanyoles que formen part de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles. La seva destinació seran institucions acadèmiques presents a Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i Uruguai que mantinguin convenis de col·laboració amb el Banc Santander, que promou la iniciativa de la mà de la seva Divisió Global Santander Universitats.

Les beques s'han repartit entre totes les universitats espanyoles seguint criteris objectius en funció de la grandària de la universitat.

El programa Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana és fruit d'un acord signat entre el senyor Ángel Gabilondo, president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i el senyor Emilio Botín, president de Banc Santander.

El programa de 500 beques és part d'una iniciativa del Banc Santander, que amb motiu del seu 150è aniversari va decidir concedir 1.500 beques de mobilitat internacional per a universitaris dels països iberoamericans on opera la Divisió Global Santander Universitats del banc (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguai i Veneçuela).

Cada beca Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana estarà dotada amb 3.000 euros per sufragar els costs de matrícula, si n'hi hagués, com també el desplaçament, la manutenció, les despeses de viatge i l'allotjament. L'objectiu és el foment de la mobilitat internacional, essencial per al desenvolupament de l'espai iberoamericà del coneixement.

El Banc Santander promou aquesta iniciativa a través de la seva Divisió Global Santander Universitats, les activitats de la qual vertebren l'acció social de l'entitat bancària i li permeten mantenir una aliança estable amb més de 600 universitats i centres d'investigació a Espanya, Portugal, Amèrica, Rússia i Regne Unit.

Data de publicació: 31/03/2008