Escoltar

La UIB té 18.308 estudiants de grau i postgrau

Any acadèmic 2015-16 

La UIB ha matriculat enguany 18.308 estudiants, dels quals 13.710 són alumnes matriculats en estudis oficials i 4.598 estudiants són d’altres titulacions (titulacions pròpies de postgrau, convenis de mobilitat, UOM, idiomes…).

11.239 estudiants fan estudis de grau en centres propis.

1.904 estudiants fan estudis de postgrau i doctorat (matrícula oberta).

314 fan estudis de grau en centres adscrits a la UIB, que en aquests moments són l’Escola Universitària Felipe Moreno i l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, a més dels 219 estudiants que cursen algun grau a l’escola universitària Alberta Giménez, en procés de desadscripció. Per altra banda, 34 estudiants estan matriculats en llicenciatures i diplomatures de la UIB.

En total 13.710 estudiants s’han matriculat a la UIB en estudis oficials.

Pel que fa a altres estudis no oficials, sumen un total de 4.598 estudiants. Aquesta xifra canvia al llarg del curs acadèmic, atès que els terminis de matrícula estan oberts durant tot el curs.

El total d’alumnes de la UIB per al curs acadèmic 2015-16 és de 18.308 estudiants.

Postgrau i doctorat (matrícula oberta)

La matrícula de postgrau i doctorat a la UIB continua oberta. La xifra d’estudiants matriculats el curs 2015-16 és de 1.904 (tot i que s’incrementa dia a dia, perquè el procés de matrícula és obert).

1.318 estudiants fan màsters oficials i 586 fan algun programa de doctorat.

L’any 2015 s’han llegit 72 tesis doctorals i 677 treballs de final de màster.

Centres adscrits

En aquests moments la UIB té dos centres adscrits, l’Escola Universitària Felipe Moreno i l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa. Entre els dos centres sumen 314 estudiants matriculats, a més dels 219 alumnes del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, en procés de desadscripció. En total sumen 533 alumnes de centres adscrits.

Alumnes matriculats a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera

El nombre d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau i postgrau a Menorca i a Eivissa i Formentera és de 931. En total hi ha 10 matriculats més a Menorca i 8 més a Eivissa i Formentera. Enguany es fa el segon curs del grau de Turisme a la Seu de Menorca, amb 27 estudiants matriculats a primer i segon. Addicionalment, en ambdues seus s’ofereixen els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Infermeria i Educació Primària. I si bé només s’ofereix el quart curs del grau d’Educació Infantil, encara queden 101 alumnes matriculats entre ambdues seus.

Pel que fa a postgraus, a la Seu de Menorca, en el Màster en Formació de Professorat, hi ha 29 estudiants matriculats; a la Seu d’Eivissa i Formentera n’hi ha 32. En total sumen 61 alumnes.

Per estudis

El total d’estudiants matriculats en titulacions de grau augmenta en estudis com Relacions Laborals (53) (atès que s’ofereix un curs pont), Turisme (48), Educació Primària (41), o Psicologia (28).

Per contra, en algunes titulacions baixa el nombre d’estudiants, com és el cas dels estudis de grau d’Educació Infantil (-34), pel fet que deixa d’oferir-se a les seus; el grau de Treball Social (-44); o el grau d’Edificació (-67) (en aquest cas, es deixa d’oferir un curs pont que s’havia ofert els darrers cursos). També baixa a Dret i Economia, possiblement pel fet que s’ofereixen dobles titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) amb Turisme i ADE amb Dret que estan tenint èxit de matrícula.

També baixen Geografia, Filosofia o Història, entre d’altres.

3.886 alumnes de nou ingrés de grau i postgrau

La UIB ofereix enguany dues noves dobles titulacions: grau d’Administració d’Empreses i grau de Turisme, que atreu 42 estudiants de nou ingrés, i grau d’Economia i grau de Turisme, amb 9 estudiants de nou ingrés.

Pel que fa al total d’alumnes que inicien estudis oficials de grau i postgrau a la UIB, és de 3.886, dels quals un 75,9% estudien un grau i un 24,04% estudien un postgrau.

Dels 2.979 alumnes que s’han matriculat el curs 2015-16 per primera vegada als estudis universitaris de grau dels centres de la UIB, 2.866 s’han matriculat en centres propis de la UIB, i 113 als centres adscrits.

El total d’estudiants de nou ingrés baixa aquest curs un 3,62% en estudis de grau i un 9,12% en estudis de postgrau (matrícula oberta). Es veu que hi ha una tendència que és comuna en moltes universitats espanyoles, com explica l’estudi Datos y Cifras del sistema universitario español, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per al curs 2014-15.

Tot i que s’incrementa en 11 el nombre total d’estudiants matriculats als graus als centres propis de la UIB, baixa en 113 alumnes (-4,03%) el nombre d’alumnes de nou ingrés al campus de Palma, i també a les seus d’Eivissa i Formentera: 1 alumne menys, i de Menorca: 13 alumnes menys.

Així al campus de Palma tenim aquest curs 2.692 estudiants de nou ingrés als graus; 91 a la Seu d’Eivissa i Formentera; i 83 a la Seu de Menorca. En total sumen 2.866 estudiants de nou ingrés als estudis de grau als centres propis.

Alt grau de satisfacció a l’hora d’escollir els estudis: el 96% dels estudiants de la UIB s’han matriculat a l’estudi que han escollit.

La taxa d’adequació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera i segona opció i la matrícula de nou ingrés, se situa a la UIB en el 96,61%.

D’altra banda,la taxa d’ocupació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés per preinscripció i el nombre de places ofertes, és del 82,61%.

Estudiants illencs en altres universitats i viceversa

Un 63,3% (819) dels alumnes que varen fer les proves d’accés a la Universitat (PAU) a la UIB inicien estudis en una altra universitat en titulacions que no s’ofereixen a la UIB, principalment de les branques de coneixement de Salut i de Ciències (per exemple, Medicina, amb 55 estudiants), seguit de Belles Arts (39 estudiants) i Periodisme (36 estudiants).

Dels 473 alumnes que han realitzat les PAU a la UIB i que s’han matriculat en altres universitats d’estudis de grau que ofereix la UIB, la majoria s’han matriculat en estudis caracteritzats per un alt nivell d’ocupació a la UIB, com és el cas dels graus de Dret, Psicologia, Administració i Direcció d’Empreses, i Infermeria.

D’altra banda, un total de 70 alumnes amb les PAU realitzades en altres universitats han optat per iniciar els estudis de grau a la UIB. Aquests s’han matriculat en diferents titulacions de grau, en què destaquen el grau de Bioquímica, Educació Primària, Dret, Administració d’Empreses…

Alumnes titulats

A final del curs 2014-15 es varen titular a la UIB 2.380 estudiants, 1.450 graduats en centres propis i 191 en centres adscrits, 655 màsters i 84 doctors. 

Alumnes de mobilitat 

En aquests moments, 560 alumnes participen en programes de mobilitat nacional i internacional de la UIB, dels quals 232 fan estudis en centres de la UIB (entrants) i 328 fan estudis en altres universitats amb les quals la UIB manté relacions d’intercanvi (sortints). La majoria d’intercanvis són amb universitats estrangeres.

Els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, Turisme, Economia i Llengua Espanyola atreuen la major part dels alumnes d’intercanvi.

Aquestes xifres són provisionals, ja que van entrant i sortint alumnes al llarg de tot el curs acadèmic. 

Data de publicació: 16/02/2016