Escoltar

La UIB prepara un Pla de mobilitat sostenible i de seguretat viària (PMOSISEV-UIB)

El primer pas és l’enviament d’una enquesta que rebrem els membres de la comunitat universitària a partir de dilluns, per UIBdigital 

La Universitat de les Illes Balears està treballant en l’elaboració del Pla de mobilitat sostenible i de seguretat viària. El Pla es fonamenta en el coneixement de la mobilitat dels diferents col·lectius que integren la comunitat universitària i dels diferents tipus de transport i en la informació sobre els riscs de trànsit i la seguretat viària. El PMOSISEV-UIB pretén planificar i regular els moviments interns, per tal d’afavorir un major accés en transport públic i un millor ús del transport privat. El Pla vol promoure igualment actuacions per facilitar l’accessibilitat als discapacitats i els desplaçaments no motoritzats, els de vianants i l’ús de la bicicleta.

El projecte Benefit (2009-2011) i els documents que generà representen un impuls per a l’elaboració d’aquest Pla. Acabat el projecte, s’han dut a terme dues enquestes sobre hàbits de mobilitat de la comunitat universitària (2011, 2012), i ara s’engega l’enquesta sobre seguretat viària i prevenció de riscs de trànsit. 

L'enquesta sobre seguretat viària i prevenció de riscs de trànsit és un primer pas per elaborar el Pla de mobilitat sostenible i de seguretat viària (PMOSISEV-UIB), que complementarà i ampliarà la informació sobre la mobilitat al campus obtinguda a partir de les dues enquestes d’hàbits de mobilitat dutes a terme els dos anys anteriors. La darrera us serà presentada breument.

El personal de la UIB ha patit un elevat nombre d'accidents de trànsit in itinere (en el trajecte de casa a la UIB i viceversa), molts dels quals han estat greus, per tant, hem de fer entre tots esforços per reduir aquesta accidentalitat. L'enquesta proporcionarà informació sobre la mobilitat i els accidents viaris, evidenciarà els «punts negres», és a dir, les situacions que suposen un risc o un perill, i alhora permetrà establir propostes i estratègies per a una mobilitat més sostenible i segura.

La finalitat del PMOSISEV-UIB és poder afavorir un model de transport i una mobilitat sostenibles i equilibrats i respectuosos amb el medi ambient. D’aquest objectiu prioritari se’n desprenen d’altres igualment importants que reflecteixen el que signifiquen els moviments sostenibles i equilibrats en termes de mobilitat.

En primer lloc, que els tipus de transport no motoritzats, vianants i ciclistes, tinguin més protagonisme als carrers del campus i que aquests siguin considerats com un espai públic d’ús no exclusiu o prioritari dels cotxes. Es millora en qualitat de vida i les zones de trànsit són més amables i habitables.

El foment del transport públic és també un dels objectius del PMOSISEV-UIB. La disminució del transport individual, majoritàriament de l’automòbil, tant pel que fa a l’accés al campus com l’ús a l’interior d’aquest, contribuirà igualment a una reducció de l’accidentabilitat, de les emissions contaminants a l'atmosfera i dels nivells de contaminació sonora.

El Pla ens obligarà, com a usuaris del campus de la UIB, a reflexionar igualment sobre la importància de les mesures de seguretat i del compliment de les normes de circulació, així com el desenvolupament de la cultura de la mobilitat i de la prevenció, en aquest cas, en matèria de desplaçaments.

El PMOSISEV-UIB està coordinat per Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i Joana Maria Seguí, responsable del Grup de Recerca de Turisme, Mobilitat i Territori de la UIB (GITMOT).

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL PMOSISEV

Grup d'Investigació de Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT)

  • Dra. Joana Maria Seguí. Departament de Ciències de la Terra
  • Dr. Maurici Ruiz. Director del SSIGT
  • Dra. Rosa Martínez. Departament de Ciències de la Terra
  • Dra. Joana Maria Petrus. Departament de Ciències de la Terra
  • Sr. Jaume Mateu. Investigador contractat - CIVITAS DYN@MO. Departament de Ciències de la Terra
  • Sr. Felip Morell. Becari - CIVITAS DYN@MO. Departament de Ciències de la Terra.

Documents relacionats

Data de publicació: 24/01/2014