Escoltar

La UIB obre Ca ses Llúcies com a centre d'innovació

La Universitat de les Illes Balears inaugura, dia 12 de novembre, l’edifici de Ca ses Llúcies, seu del programa SmartUIB, que neix amb vocació de convertir-se en el Centre d’Innovació de la UIB

La UIB ha conclòs el projecte de rehabilitació constructiva i energètica de l’edifici de Ca ses Llúcies, un antic habitatge de construcció tradicional situat a l’extrem est del campus. L'edifici (d'una superfície aproximada de 250 m2 dividida en dues plantes) i el seu entorn més proper (de 1.000 m2 de superfície aproximadament) han de servir com un exemple d'espai sostenible, intel·ligent i saludable (SIS), en el marc del programa d'innovació de la Universitat dels Illes Balears, anomenat SmartUIB.

Finançat amb fons europeus, l’edifici es transformarà ara en un centre d’innovació que pretén posar el focus en aquells temes relacionats amb la formació, l’orientació, el desenvolupament, l’edificació, la tecnologia i la innovació. Per complir aquesta missió, posa a disposició de la societat tot un seguit d’activitats que comprenen conèixer el projecte Ca ses Llúcies, un laboratori multidisciplinari d’innovació i tecnologia, i un espai habilitat per fer-hi xerrades, cursos, seminaris i jornades de temàtica lligada als objectius de l’SmartUIB.

El 26 de novembre de 2015, la UIB i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme signaren un conveni instrumental de subvenció entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per crear el centre SmartUIB a l’edifici Ca ses Llúcies (rehabilitació de l’edifici Ca ses Llúcies-SmartUIB), cofinançat amb fons FEDER, programa operatiu 2014-2020, amb un pressupost de 540.000 euros (IVA exclòs).

Objectius del Centre d’Innovació

El nou Centre d’Innovació de la UIB es preveu que tingui un impacte positiu en la comunitat universitària i en la societat des de diferents vessants: des de la innovació i la transferència a la demostració, passant per la pedagogia professional i social.

L’obertura de Ca ses Llúcies permet la Universitat disposar d'una infraestructura per millorar la innovació en el camp de la sostenibilitat en la construcció; d'altra banda, permet recuperar i augmentar el patrimoni de la universitat, a l’hora de donar exemple i mostrar a la societat que és possible construir (tant obra nova com rehabilitació) d’una manera més eficient i amb criteris de sostenibilitat i de salut. Una experiència que, des de la direcció del programa SmartUIB, pot ser exportable al sector turístic, no tan sols per l’impacte pedagògic i de formació en la indústria, sinó per avançar envers el concepte de la millora del turisme sostenible.

L’experiència que ofereix el Centre d’Innovació de Ca ses Llúcies es pot resumir en els punts següents:

  • Una visió empírica respecte dels models de construcció sostenible i intel·ligent que la Unió Europea planteja amb vista a un futur immediat.
  • Una oportunitat exclusiva d’experimentar de primera mà amb la innovació i desenvolupar diferents projectes d’investigació i de recerca que generin valor afegit i aportin benefici al conjunt de la societat.
  • Un espai excel·lent per a professionals que volen renovar o reorientar el seu negoci envers una via més sostenible o bé donar-hi més exposició, i també per a aquells que es volen introduir en el sector de la bioconstrucció.
  • Una manera d’implicar-se activament i productivament en la lluita contra el canvi climàtic emprenent l’acció, educant i formant els professionals i les generacions futures gràcies a la transferència de coneixements.

Vídeos

Data de publicació: 11/11/2019