Escoltar

La UIB manté la suspensió dels programes d'intercanvi d'alumnat, PAS i PDI del primer semestre 2020-21

El Consell de Direcció de la UIB d’aquesta setmana ha decidit fer alguns canvis en la suspensió temporal dels programes d’intercanvi del curs acadèmic 2020-21, que es varen acordar i comunicar el passat 7 de maig.

Així, el Consell de Direcció ha decidit fer alguns aclariments:

1.     Mantenir la suspensió dels programes d'intercanvi d’alumnat, PDI i PAS que gestiona el Servei de Relacions Internacionals, incloent-hi el programa Erasmus+.

2.     Mantenir, per tant, la suspensió dels programes d’intercanvi d’alumnat SICUE i DRAC amb caràcter general. No obstant això, es permetrà dur a terme una mobilitat SICUE o DRAC a la nostra Universitat, per al curs 2020-21, als estudiants residents a les Illes Balears que la tinguin concedida per part de la seva Universitat.

3.     Recíprocament, la UIB concedirà únicament mobilitats SICUE o DRAC per a aquells estudiants que ho sol·licitin a la Universitat del seu lloc de residència.

4.     Pel que fa a les mobilitats derivades de convenis bilaterals, de dobles titulacions, cotuteles de doctorat, entre d’altres, es negociaran entre les parts, procurant, en la mesura que sigui possible, reprogramar les mobilitats per al segon semestre.

Data de publicació: 27/05/2020