Escoltar

La UIB lidera la recerca i el desenvolupament en govern de les tecnologies de la informació

El grup de recerca ACSIC coordina el projecte europeu ITG4TU 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del grup de recerca ACSIC, liderat pel doctor Carlos Juiz García, coordina el projecte europeu de capacitació i desenvolupament ITG4TU basat en una disciplina relativament jove: el govern de les tecnologies de la informació (TI).  El govern de TI consisteix en un complet marc d'estructures directives, processos de presa de decisions estratègiques i mecanismes de participació de l'organització en l'ús adequat de les TI. El govern de les tecnologies de la informació s'ha desenvolupat enormement des de l'aparició de l'estàndard ISO/IEC 38500, gestionat a Espanya per AENOR. És coordinador nacional de l'estàndard l'investigador principal del grup ACSIC. No obstant això les organitzacions solen experimentar dificultats a l'hora d'implementar l'estàndard, ja que els principals interessats (per exemple, els accionistes de les empreses privades o els ciutadans en les empreses públiques) poden arribar a ser exclosos del marc de govern, fet que provoca l'absència de la seva necessària implicació.

El govern de TI constitueix una part essencial del govern de l'empresa en conjunt i aglutina l'estructura organitzativa i directiva necessària per assegurar que les TI suporten i faciliten el desenvolupament dels objectius estratègics. Les institucions que tenen estructures eficaces de govern de les TI poden augmentar un 20 per cent més els beneficis que les que no en tenen, ja que es promou l'assignació de recursos eficaços i eficients. El govern de les TI permet a l'alta direcció de les organitzacions centrar-se en tres requisits essencials de la bona governança: reduir els riscs, controlar els costs i estendre el valor del sistema d'informació. En l'àmbit universitari, hi ha estudis que demostren una relació positiva entre un govern de les TI efectiu i el rendiment a les universitats. Com a conseqüència d'això, el projecte liderat pel grup ACSIC de la UIB és clau per a les universitats.

Malgrat la importància del tema a tot el món, la penetració del govern de les TI a les universitats és encara escassa. En estudis anteriors i recents, els tres obstacles principals en l'execució del govern de les TI a les Universitats són: 1) La falta de principis clars, 2) Les limitacions de pressupost i 3) La falta de mètode per seleccionar el marc del govern de les TI. És per això que el projecte ITG4TU té com a objectiu fer front als tres obstacles proporcionant un conjunt d'experts d'institucions d'educació superior amb experiència prèvia en el desenvolupament i desplegament de marcs de govern de tres països diferents (Espanya, Alemanya i Noruega, liderats per la UIB), per desenvolupar, adaptar i provar un nou marc de govern de les TI per ser implementat en quatre universitats de Tunísia.

El grup de recerca ACSIC de la UIB ha estat pioner en l'engegada de la disciplina del govern de les TI i ha contribuït no només a la implementació de marcs de governança en universitats espanyoles en col·laboració amb la CRUE, sinó també en projectes de cooperació interuniversitària. A més, el grup ACSIC ha col·laborat en el desenvolupament de marcs de govern de les TI en diverses institucions com el Banc Central del Paraguai, la Universitat Nacional d'Asunción (UNA), la Universitat Internacional de l'Equador, així com la ULADECH al Perú, on recentment varen atorgar la distinció honorífica de professor visitant a Carlos Juiz.

El projecte ITG4TU ha estat finançat per una línia del programa ERASMUS+ amb 600.000 euros, per tres anys. El grup de recerca ACSIC ha recorregut una llarga trajectòria investigadora per la seva participació en altres projectes europeus de convocatòries similars com VIREG, DEFI, SEMSEM…; per la seva coordinació en projectes nacionals com WEEVIL, MOPRESIT, SOSA…; a més de projectes de cooperació, com el desenvolupat actualment sobre assessorament en la implantació del govern de les tecnologies de la informació i de la comunicació a Equador, així com el projecte, també coordinat anteriorment, sobre la detecció automatitzada de reinfestació per Triatoma Infestans a Paraguai, el col·laborador del qual a la Universitat Nacional d'Asunción ha obtingut recentment el Premi del MIT Technology Review per  innovadors més joves de 35 anys.

En l'actualitat, el projecte ITG4TU ja comença la seva segona fase a les diferents universitats tunisianes, amb l'assessorament i la coordinació de la UIB. A causa que la dependència organitzativa de les tecnologies de la informació a les economies en desenvolupament està augmentant, per al cas específic del continent africà, la penetració del govern de les TI és feble. A mesura que el corrent principal del govern de les TI relacionat amb la recerca tendeix a centrar-se més en les economies desenvolupades, la viabilitat d'aquestes estructures de govern de les TI establertes a les economies en desenvolupament no està clara, a causa del seu context politicosocial específic. Tenint això en compte, el marc de govern de les TI ha de ser sintonitzat als països de destinació, en aquest cas, a les universitats de Tunísia. 

Data de publicació: 20/10/2016