Escoltar

La UIB, l'IMEDEA (CSIC-UIB), el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca cerquen canals de comunicació per compartir informació i col·laborar en temes ambientals

La Universitat de les Illes Balears ha acollit una reunió de treball sobre el maneig de les poblacions de cabres no gestionades a Mallorca, que representen una important problemàtica ecològica. A més dels investigadors del Departament de Biologia de la UIB, també hi han participat membres del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), la Universitat de Vic, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Còrdova i el Govern de les Canàries.

L'objectiu d'aquesta reunió entre gestors i investigadors ha estat col·laborar en la generació i l'intercanvi d'informació científica en relació amb la problemàtica generada per les poblacions de cabres no gestionades a Mallorca. La reunió s'ha organitzat en el marc de l'acció especial «Creació d'una xarxa de treball per a la gestió sostenible de la cabra a Mallorca», que financen la Direcció General d'Innovació i Recerca de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Aquesta acció especial, que dirigeix la doctora Elena Baraza, professora del Departament de Biologia de la UIB, pretén connectar els diferents sectors relacionats amb la gestió i la recerca, amb l'objectiu  de generar coneixement que pugui ser aprofitat pels gestors en la seva feina.

Tots els participants a la reunió es varen comprometre a unir esforços per incrementar la informació disponible, a transmetre-la àgilment entre les institucions  i a treballar en línies de consens entre els diversos punts de vista tècnics, amb la finalitat de millorar la conservació del medi natural de les illes.  

Data de l'esdeveniment: 07/07/2016

Data de publicació: 14/07/2016