Escoltar

La UIB i l'Hospital Comarcal d'Inca recapten fons per finançar una recerca sobre el càncer de còlon

Empreses com Camper, Lotusse i Hotels Viva & Resorts donen suport a un projecte conjunt de l'Hospital Comarcal d'Inca i el Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional

Dia: dilluns, 16 de juliol de 2018
Hora: 9 hores
Lloc: Hospital Comarcal d'Inca

Ha tingut lloc la presentació pública del projecte Còlon-Inca-UIB (CINUIB), que duen a terme conjuntament investigadors del Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears i de l'Hospital Comarcal d'Inca. Hi han intervingut la doctora Pilar Roca, investigadora principal del GMOT; el doctor José Reyes, cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca; i la senyora Soledad Gallardo, gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca. També hi han assistit el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, Luis Vegas; i el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés.

La UIB i l'Hospital Comarcal d'Inca han posat en marxa una campanya de recaptació de fons, a través de l'Oficina Fundraising de la Universitat de les Illes Balears, per finançar el projecte Còlon-Inca-UIB. El projecte uneix esforços d'investigadors clínics de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) i investigadors bàsics del Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears per dissenyar i desenvolupar un nou equip de diagnòstic no invasiu (determinació en femta) per al cribratge i diagnòstic precoç del càncer colorectal.

Aquesta campanya ha obtingut ja el suport de diverses companyies sensibles amb la causa sanitària, entre les quals Camper, Lottusse i Hotels Viva & Resorts, que han decidit col·laborar per tal de fer possible aquesta investigació.

Projecte Còlon-Inca-UIB

El càncer de còlon és el tipus de càncer més freqüent en tot el conjunt de països occidentals, i les Illes Balears no en són una excepció: s'hi diagnostiquen uns 800 casos a l'any. Es tracta, per tant, d'una malaltia amb un impacte enorme sobre la nostra societat, la qual cosa justifica el desenvolupament de recursos per lluitar-hi.

El pronòstic dels casos està directament lligat a l'estadi en el moment del diagnòstic, de manera que, com més precoç és el diagnòstic, millor pronòstic té el pacient.

L'element principal, fins al moment, per a la detecció i resecció de les lesions del còlon és la colonoscòpia. Es tracta d'un procediment d'alt rendiment diagnòstic i terapèutic, però invasiu i de costs importants. En el cas dels programes de cribratge poblacional actuals s'utilitza com a element de cribratge, previ a l'endoscòpia, la sang oculta en femta immunològica quantitativa, tècnica que té una taxa de positius del 7 per cent, però amb la presència de falsos positius i negatius. Així mateix, s'ha de tenir en compte que patologies no neoplàsiques també provoquen positivitat d'aquesta tècnica (diverticulosi de còlon, malaltia inflamatòria intestinal, angiodisplàsies...).

Està àmpliament demostrat que la detecció precoç i resecció dels pòlips de còlon disminueix la incidència i la mortalitat per càncer colorectal fins a un 30 per cent en les poblacions en què s'han implementat programes de cribratge poblacional.

Davant aquesta situació, l'objectiu principal del projecte CINUIB és tractar de desenvolupar un sistema no invasiu, alternatiu als existents (sent la sang oculta en femta el referent principal), basat en la detecció de marcadors en femta, que permeti millorar la selecció dels pacients candidats a colonoscòpia, ja sigui per sospita clínica o en el context dels programes de cribratge de càncer colorectal. D'aquesta manera, es millora el rendiment dels procediments endoscòpics i dels programes de cribratge de càncer colorectal.

Data de l'esdeveniment: 16/07/2018

Data de publicació: 13/07/2018