Escoltar

La UIB i l'Ajuntament de Sa Pobla signen un conveni de col·laboració

El Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar de la UIB i la regidoria de Benestar Social podran ampliar la seva col·laboració amb l'objectiu de millorar l'atenció als usuaris dels serveis socials 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el batlle de Sa Pobla, senyor Llorenç Gelabert, han signat un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. 

Aquest conveni farà possible que el Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar de la UIB, dirigit pel doctor José Francisco Campos Vidal, i la regidoria de Benestar Social de Sa Pobla, dirigida per la regidora Francesca Maria Mir Serra, puguin ampliar la col·laboració que actualment ja mantenen, puguin desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts, i cooperar en els camps de la docència, la recerca i la divulgació en els termes que s’acordin de manera específica.

Actualment, l’equip docent i investigador de la UIB (que també forma part del grup de recerca en Canvi, Conflicte i Treball Social), col·labora amb els serveis socials de Sa Pobla en un projecte de recerca que té l’objectiu de millorar la qualitat de l'atenció de les persones usuàries dels serveis socials. La tasca dels investigadors de la UIB se centra a validar les versions traduïdes al castellà d'un sistema, anomenat PCOMS, que permet monitoritzar de manera continua tant els resultats que assoleixen els professionals i els usuaris dels serveis socials en el treball conjunt, alhora que permet detectar quines persones no assoleixen els objectius pretesos i involucrar-les en la recerca de noves vies per millorar la seva situació. Aquest procés es fa a través de la plataforma web de PCOMS, denominada Better Outcomes Now.

El creador del sistema PCOMS, el doctor Barry Duncan, dona suport a l'equip investigador de la UIB en aquest projecte de recerca i l'Ajuntament de Sa Pobla ha facilitat la infraestructura necessària per poder dur a terme aquesta implementació. Així, la institució ha dotat de xarxa wifi l’edifici on s'atenen les persones usuàries de serveis socials, i ha adquirit tauletes digitals perquè els i les professionals puguin utilitzar el sistema web de PCOMS, el Better Outcomes Now. L'equip investigador ha format els i les professionals en l’ús dels instruments. La coordinadora de Serveis Socials, Magdalena Cloquell Llabrés, en fa un seguiment i suport continuat, i la doctora Tatiana Casado de Staritzky fa supervisions periòdiques per donar suport a l’equip de professionals i contribuir a garantir la integritat de les dades. 

Data de publicació: 16/10/2019