Escoltar

La UIB i Informàtica El Corte Inglés col·laboraran en l'àmbit del processament en alta disponibilitat en mode núvol

En virtut de l’acord signat al Centre de Processament Tier IV de KIO Networks a Múrcia, tant Informàtica El Corte Inglés com la Universitat de les Illes Balears es comprometen a impulsar la transferència del coneixement i la investigació en l’àmbit del processament en alta disponibilitat en mode núvol.

Informàtica El Corte Inglés i la Universitat de les Illes Balears han segellat el seu compromís amb la innovació i el coneixement mitjançant la signatura d’un conveni marc en el qual s’inclou el desenvolupament d’un programa específic orientat a l’alta disponibilitat en mode núvol.

El programa es durà a terme amb la intermediació de KIO Networks, i mitjançant el seu Centre de Processament Tier IV de Múrcia, un centre d’última generació especialitzat en la prestació de serveis IT de missió crítica, del qual es copropietària Informàtica El Corte Inglés.

Amb la intenció d’establir relacions sòlides i de llarg recorregut, la consultora i la Universitat han inclòs en aquest programa la posada en marxa d’un seminari conferència sobre els entorns de missió crítica i els models núvol per als alumnes a final de curs, així com l’establiment d’un marc de transferència del coneixement entre el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) i el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, al centre de KIO Espanya, i la cessió de capacitat de processament núvol per a avaluació i per a l’ús en qualque estudi de postgrau, entre d’altres.

L’acord que renova el compromís adquirit l’any 2015 entre Informàtica El Corte Inglés i la Universitat de les Illes Balears, tindrà vigència durant l’any lectiu 2016-17, i el seu objectiu és desenvolupar el coneixement sobre les necessitats, les característiques i els usos del processament en mode núvol, sota les premisses i els entorns que necessitin alts nivells de disponibilitat operativa. Però també cerca impulsar les capacitats d’adaptació a la demanda requerida, la racionalització dels recursos de processament sota condicions de pic-vall i, en general, garantir les respostes efectives enfront de la revolució que suposa el processament sota demanda en mode núvol i els models IaaS i PaaS.

Per part de la Universitat de les Illes Balears, ha assistit el Rector, Llorenç Huguet, acompanyat del senyor Antonio Carmona, director de la Delegació de les Balears d’Informàtica El Corte Inglés, qui ha destacat la rellevància del paper de la Universitat en la divulgació del coneixement, la investigació i la innovació tecnològica. 

Data de publicació: 14/11/2016