Escoltar

La UIB i IBETEC col·laboraran en la implantació d'una xarxa de sensorització del territori

Signatura d'un conveni específic de col·laboració i visita institucional a Ca ses Llúcies 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), senyor Bartomeu Tugores, han signat un conveni específic de col·laboració entre la UIB, la FUEIB i IBETEC en relació amb el desplegament de la xarxa IoTIB i la tecnologia de xarxa de comunicacions LoRaWAN que implanta IBETEC a les Illes Balears.

Aquest conveni té per objecte concretar la col·laboració i els compromisos que assumeixen IBETEC i la UIB en relació amb el desplegament de la xarxa IoTIB i la tecnologia de xarxa de comunicacions LoRaWAN que implanta IBETEC a les Illes Balears.

Actualment, IBETEC desenvolupa la primera xarxa pública de l’Estat espanyol de l’àmbit de l’anomenada internet de les coses, la xarxa IoTIB. Es tracta d’una xarxa de sensors de gran abast i baix consum, que parteix de la tecnologia coneguda com a LoRaWAN. El servei que ofereix IBETEC és la cobertura a tot el territori balear de la xarxa IoTib, destinada a organismes públics; gestió i/o manteniment de la xarxa i les dades mitjançant la plataforma IoTIB, i posar les dades a disposició dels usuaris mitjançant la plataforma Sentilo.

IBETEC aportarà 50.000 euros anuals durant la durada del conveni (dos anys) a favor de la UIB per dur a terme tot un seguit d’accions que tenen l’objectiu d’aprofundir en els usos d’aquesta tecnologia.

La internet de les coses ja és una realitat i ara es posa a disposició dels investigadors per trobar usos pràctics que millorin la vida de les persones en diferents àmbits i també la gestió dels recursos.

Gràcies a la internet de les coses i a la possibilitat de processar informació desestructurada, les respostes a problemàtiques actuals i futures seran molt més precises i permetrà prendre millors decisions, tant des del sector públic com del privat.

La xarxa corporativa IoT és la primera d'Europa que cobreix tot el territori d'un país.

També ha assistit a la signatura del la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, senyora Isabel Busquets; el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, doctor Luis Vegas, i el doctor Bartomeu Alorda, investigador principal del projecte de recerca «Bones pràctiques per a la captura de dades del territori a través de la connexió de sensor a la xarxa LoraWAN pública».

Visita a Ca ses Llúcies

Després de la signatura del conveni, han visitat Ca ses Llúcies, edifici que ha d'albergar la seu del programa d'innovació SmartUIB, que té com a objectiu millorar, en general, l'eficiència de la Universitat, desenvolupar tecnologies intel·ligents per transferir a la societat i millorar l’ocupabilitat de l’alumnat formant-lo amb un esperit innovador i emprenedor.

Data de l'esdeveniment: 04/03/2019

Data de publicació: 28/02/2019