Escoltar

La UIB i ASPACE col·laboraran en un projecte sobre l'anàlisi de les polítiques d'igualtat i d'atenció a la dependència

L’Associació de Paràlisi Cerebral de les Balears (ASPACE) col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament del projecte «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad: impacto percibido por hombres y mujeres cuidadoras de diferentes generaciones en el ámbito doméstico de Mallorca (FIS PI1100123)», un projecte que gestiona el Grup d’Investigació Crítica en Salut, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

L’acord l’han signat el senyor José Antonio Rodado, president de l’Associació de Paràlisi Cerebral de les Balears, ASPACE, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

També hi assistiren els senyors Jesús Hernando i Marta Maco, d'ASPACE, el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i els doctors Andreu Bover i Cristina Moreno, del grup d'investigació de la UIB.

El doctor Andreu Bover, del Grup d’Investigació Crítica en Salut, ens parla del projecte

Anàlisi de les polítiques de l'atenció a la dependència i d'igualtat: impacte percebut per homes i dones cuidadores de diferents generacions en l'àmbit domèstic a Mallorca

- Quin és el propòsit d’aquesta investigació

Es tracta d’analitzar les polítiques d'atenció a la dependència i d'igualtat efectiva entre homes i dones i el seu impacte percebut en les pràctiques de persones cuidadores de diferents generacions en l'àmbit domèstic en un context de crisi econòmica i austeritat de la despesa social a Mallorca.

- Com es desenvoluparà el treball?

En una primera fase es realitzaran anàlisis de texts legals, com la Llei d'Atenció a la Dependència ( 2006 ) i la Llei d'Igualtat Efectiva entre homes i dones (2007), i la seva normativa d'aplicació a nivell nacional, autonòmica i insular, així com 6 entrevistes a tècnics i polítics amb responsabilitat legislativa o executora de les lleis analitzades.

En una segona fase se realitzaran 6 grups focals (grups de discussió de 8 a 10 persones cada un) amb persones cuidadores principals i un familiar amb algun tipus de dependència. Seran dones i homes de tres generacions diferents, els més joves (de 20 a 39 anys) seran mare i pare cuidadors de nen o nena discapacitat; els d'edats intermèdies (de 40 a 59 anys) seran dona i home fills cuidadors d'algun dels seus pares dependents; i els d'edats més avançades (majors de 60 anys) seran dona i marit cuidadors de les seves parelles respectives. Cada grup es correspondrà amb els 6 perfils diferents seleccionats en l'entrevista pel que fa a la pertinença a gènere i generació, segons sexe i edat. Assegurant així les possibles opinions diferents dels cuidadors segons el seu gènere, home o dona, i segons la generació a la qual pertanyen per edat.

- Quina aplicació creus que tindrà aquest estudi?

Permetrà comprendre millor com impacten les polítiques d'atenció a la dependència i d'igualtat efectiva entre homes i dones a la pràctica i responsabilitat diària dels cuidadors, i també servirà per valorar els recursos formals i informals que els són oferts i amb els quals compten. Això és molt important per detectar les necessitats que tenen i així poder millorar el benestar dels cuidadors i les seves famílies.

Equip de recerca:

Investigador principal:

  • Dr. Andreu Bover Bover. Grup de Recerca Crítica en Salut (GICS). Universitat de les Illes Balears (UIB). (telf. 971 17 25 94; andreu.bover@uib.es).

Co-investigadors:

  • Dra. Margalida Miró Bonet. GICS
  • Dra. Concha Zaforteza Lallemand. GICS
  • Prof. Rosa Miró Bonet. GICS
  • Prof. Cristina Moreno.  GICS
  • Dra. Denise Gastaldo. GICS (University of Toronto, Canadá)
  • Dra. Elizabeth Peter. GICS (University of Toronto, Canadá)
  • Dr. Carlos Muntaner. University of Toronto, Canadá.

Ajudant d’Investigació

  • Sra. Xènia Chela. GICS

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 03/02/2014

Data de publicació: 31/01/2014