Escoltar

La UIB forma els professionals de la comunicació per millorar la qualitat lingüística als mitjans

El GRESIB organitza les II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral 

Inauguració
Dia: divendres, 29 de març de 2018
Hora: 17 hores
Lloc: Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) 

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), juntament amb la Direcció General de Política Lingüística, organitza les II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral, que tindran lloc els dies 29 de març, 5 i 12 d’abril de 2019 a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).

Les 26 persones que s’han inscrit a la segona edició d’aquestes jornades tindran l’oportunitat de reflexionar sobre aspectes relacionats amb l’entonació i la qualitat de veu, la bona pronunciació en la televisió i en la ràdio i qüestions de sintaxi. D’aquesta manera, es dona continuïtat als temes tractats en la primera edició.

Entre els objectius d’aquestes jornades destaquen reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència, proposar un ús de la llengua correcte i adequat que respongui amb eficàcia a les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació, o proporcionar recursos per continuar millorant la praxi lingüística en l’àmbit professional. 

Data de l'esdeveniment: 29/03/2019

Data de publicació: 28/03/2019