Escoltar

La UIB fa més accessible i adaptat als dispositius mòbils el seu portal web

La Universitat de les Illes Balears ha introduït canvis al seu portal web per fer-lo més accessible per a les persones amb algun tipus de deficiència visual, i per adaptar la navegabilitat als dispositius mòbils, que representen actualment un 85 per cent de les visites a <www.uib.cat>.

El canvi suposa una millora de la navegabilitat, s’incorporen noves facilitats i es canvia el tipus de lletra per aconseguir més llegibilitat dels continguts. També s’introdueix l’opció de poder escoltar els continguts de la web, gràcies a la instal·lació d’un nou software.

L’actual web de la Universitat està publicat des del mes de novembre de 2013, i des de llavors se n’han anat adaptant els continguts i se n’han construït de nous, sempre tenint en compte els criteris d’accessibilitat. En aquests moments, les estadístiques web reflecteixen que més del 85 per cent de visites al web de la Universitat es realitzen a través de dispositius mòbils.

Amb la voluntat d’aprofundir en la millora de l’accessibilitat per a persones amb alguna deficiència visual i d’adaptar el portal web als dispositius que utilitzen els usuaris per consultar-lo, s’ha iniciat aquest mes d’abril un procés de modificació en el qual fan feina de manera transversal l’Oficina Web i el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, amb la secció d’informació interna i imatge gràfica, ambdós dependents del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia.

En concret, les millores introduïdes són:

  • Opció de poder escoltar els textos publicats al portal web gràcies a la incorporació de software Readspeaker. Cal pitjar la icona d’altaveu que es troba a la part superior dreta de cada pàgina, sota el menú principal. Aquesta opció estarà disponible en breu també en la versió per a mòbil.
  • Canvi de tipografia, més llegible. S’han augmentat la mida dels interlineats i els salts de paràgraf. S’incorpora la tipografia oficial de la UIB, denominada UIB, creada per a la Universitat pel reconegut tipògraf menorquí Damià Rotger Miró.
  • El portal web ofereix la possibilitat d’augmentar i reduir la mida de la lletra segons les necessitats de cada usuari, tant per a la versió web per a ordinadors com per a dispositius mòbils.
  • Generació d’un menú sticky per a la versió mòbil, el qual permet a l’usuari moure’s per tot el web sense perdre de vista el menú principal de continguts.
  • Millores en la presentació de l’índex de continguts i del cercador a la versió mòbil.
  • Creació d’una guia d’experts de la UIB.

Aquestes actuacions es veuran completades en les pròximes setmanes per altres, entre les quals destaquen: la reorganització de la interfície gràfica dels continguts adaptada a suports mòbils, la creació d’una nova pàgina d’entrada a l’aula digital i l’adaptació de l’opció d’escolta de continguts als dispositius mòbils.

Guia d’experts de la UIB

Una de les novetats introduïdes a la web és la creació d’un espai per a la guia d’experts de la UIB, que respon a un dels objectius del pla UIB Campus Digital, estratègia que cerca donar suport al professorat de la UIB a través de les facilitats que puguin oferir les eines digitals.

La guia d’experts es planteja amb un triple objectiu:

  • Connectar professors i investigadors amb altres companys experts en àrees convergents, o complementàries, ja que la docència es basa en la col·laboració transversal amb altres docents i investigadors.
  • Visibilitzar el treball dels docents i investigadors de la UIB cap a la societat.
  • Facilitar el contacte entre la UIB i altres centres universitaris i de recerca, així com projectar un més dels vessants que fan de la UIB una Universitat connectada amb el món. 

El portal d'experts s'ha engegat gràcies l'estratègia transmèdia que parteix del Rectorat de la UIB, sota la coordinació del vicerector de Campus Digital i Transmèdia, doctor Antonio Fernández-Coca; la programació i gestió és tasca de l'Oficina Web; i la interfície d'usuari, de l'àrea de comunicació interna i disseny de la UIB, tot amb la col·laboració de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Els codis de cerca que s'empren en aquest portal són els que marca la UNESCO. El PDI de la UIB pot afegir-se a aquest portal introduint els codis amb els quals està identificat a través de la plataforma de gestió de currículums, GREC, de la UIB. 

Data de publicació: 26/04/2018