Escoltar

La UIB es reuneix amb la Fundació puntCAT

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet; conjuntament amb el vicerector d'Investigació i Internalització, doctor Jaume Carot; i la coordinadora de Política Lingüística, doctora Rosa Calafat han rebut els representants de la Fundació puntCAT. En concret, s’han reunit amb el president de la Fundació, senyor Carles Salvadó; el secretari, senyor Saül Gordillo; el director, doctor Francesc Giralt; i qui en fou membre destacat i professor de la UIB, doctor Llorenç Valverde.

L’objectiu de la trobada era establir una primera presa de contacte entre les dues institucions per estudiar possibles vies de col·laboració. La Fundació puntCAT és un organisme dedicat a l'impuls de la llengua i la cultura catalanes a l'espai d'Internet. Per aquest motiu, la UIB s'ha mostrat interessada a col·laborar amb la Fundació en l’àrea de la difusió de continguts culturals de qualitat, entre d’altres.

Més informació sobre la Fundació puntCAT

Durant la trobada, la Fundació ha explicat a la Universitat de les Illes Balears
els projectes que desenvolupa, que estan emmarcats en tres eixos. D’una banda, projectes socials que reverteixen directament en l'ensenyament; d’altra, acompanyament en l'adquisició d'eines digitals per fomentar l'ús de les noves tecnologies; i, finalment, projectes de recerca per a la promoció dels altres dos eixos. En aquest sentit, les universitats, com a ens de producció de coneixement amb paràmetres de qualitat, són fonamentals per a la cultura. 

Data de l'esdeveniment: 29/10/2018

Data de publicació: 07/11/2018