Escoltar

La UIB crea el Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència

Es posa en marxa una nova edició del Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família per formar futurs professionals que s'incorporin al treball socioeducatiu amb les famílies 

El model economicoturístic de les Balears impacta en la realitat laboral i els estils de vida de les famílies. La situació de les famílies a les Balears presenta diverses problemàtiques, entre les quals cal destacar el percentatge de pobresa familiar (15,5% de les famílies en risc de pobresa l’any 2016, segons l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE) i el consum de substàncies per part dels fills adolescents (les Balears està entre les primeres comunitats amb l’edat mitjana d’inici més baixa en el consum de cànnabis i de tabac, segons l'Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies).

La UIB ha creat el Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) per investigar i intervenir sobre aquestes problemàtiques, a més de comptar enguany amb una nova edició del Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família, MISO, que també treballa aquests temes. El laboratori i el màster estan dirigits per la doctora Carmen Orte. Formen part del laboratori els membres del grup de recerca GIFES (Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social).

El laboratori LIFAC promourà l’estudi i la intervenció educativa amb famílies per aconseguir millorar el capital formatiu i relacional d’aquestes. La millora del capital formatiu i relacional de les famílies permet afrontar millor les situacions de dificultat econòmica familiar i de risc de consum dels fills. El LIFAC treballarà en tres àmbits, el de la formació, el de la intervenció i el de la investigació.

Primer, en l’àmbit de la formació, la UIB i el LIFAC disposen del màster sobre família (el Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família, MISO), que permetrà incorporar més investigadors i professionals a l’àmbit del treball socioeducatiu amb les famílies. Aquest màster, dirigit des d’aquest curs per la doctora Carme Orte, treballa aspectes metodològics i d’intervenció amb la infància i l’adolescència, des d’aspectes jurídics fins a aspectes lligats al maltractament familiar o la millora de les habilitats parentals.

També en l’àmbit de la formació, el LIFAC formarà professionals i formadors en l’àmbit dels serveis socials i la prevenció de drogues, principalment en l’àmbit dels programes basats en l’evidència científica.

Segon, en l’àmbit de la intervenció, el LIFAC promou la intervenció i la proposta de solucions per a les famílies, a través del Programa de Competència Familiar, un programa de treball socioeducatiu amb famílies que treballa per millorar les habilitats parentals, les habilitats relacionals dels fills i la resiliència familiar davant situacions de risc com el baix nivell educatiu o el consum de substàncies. 

Tercer, en l’àmbit de la recerca, el LIFAC investigarà els programes familiars basats en l’evidència científica que siguin més eficaços per promoure l’enfortiment familiar i la prevenció del consum de drogues. S’estudiaran diverses vessants d’aquests programes, com l’avaluació de procés i resultats, els efectes a llarg de termini d’aquests tipus d’intervencions, els efectes diferencials segons gènere, o la incorporació de tecnologia educativa en la intervenció social amb les famílies, entre d’altres.

En resum, els objectius del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són:

a) Estudiar les estructures i dinàmiques familiars, des de perspectives històriques, sociològiques, pedagògiques i prospectives.

b) Desenvolupar i analitzar recerques sobre prevenció familiar, en les tres modalitats principals: universal, selectiva i indicada.

c) Analitzar els processos d'intervenció sobre les dinàmiques familiars, des de les metodologies d'intervenció individuals o grupals, fins a les polítiques públiques, passant per l’anàlisi, elaboració i avaluació de programes i projectes.

d) Oferir a l’alumnat de màster i doctorat experiències en modalitat de taller, per experimentar i desenvolupar recerca aplicada.

e) Organitzar tallers amb experts de l’Estat i internacionals.

f) Organitzar i desenvolupar seminaris en línia.

g) Crear materials didàctics i de divulgació. 

Data de publicació: 25/09/2017