Escoltar

La UIB celebra una jornada de treball amb els responsables de gestió

Els caps i responsables de serveis i unitats administratives de la Universitat de les Illes Balears s’han reunit al campus en una jornada de treball i reflexió organitzada per Gerència.

L’objectiu era retre comptes de les actuacions realitzades en el marc del Pla d’actuacions de la Gerència 2012-14; informar de les novetats i de les actuacions previstes per a l’any 2013; recollir, compartir i fer extensives algunes de les bones pràctiques que es duen a terme des de diferents serveis i unitats administratives; reforçar la figura dels caps com a elements clau de la Gerència; mantenir el nivell de dedicació i d’implicació dels directius amb la institució i reforçar el sentit institucional.

Data de l'esdeveniment: 21/02/2013

Data de publicació: 22/02/2013