Escoltar

La UIB cedeix l'ús del camp de l'Antoniana a l'Ajuntament de Palma

Signatura d’un conveni de col·laboració 

Dia: dimecres, 10 de febrer de 2016
Hora: 10 hores
Lloc: seu de l’Ajuntament de Palma, plaça de Cort, 1, Palma 

El senyor José F. Hila, batlle de l’Ajuntament de Palma, i el doctor Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni per a la cessió d’ús del camp de l’Antoniana.

La UIB cedeix a l’Ajuntament de Palma-IME l’ús de la instal·lació esportiva esmentada, amb finalitats d’utilitat social, esportiva i d’oci que redundin en benefici dels habitants de la zona i del foment de la pràctica esportiva.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Palma es farà càrrec de les despeses generals de manteniment i conservació de la finca; abonament dels tributs municipals; manteniment de la instal·lació, entre d’altres, i permetrà a la UIB l’ús del camp i les seves instal·lacions així com de les tanques publicitàries situades al camp.

També han assistit a l’acte el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i el senyor Antoni Server, coordinador del Club Independent del Camp Redó. 

Data de publicació: 10/02/2016