Escoltar

La TV no és Mary Poppins: una guia per ensenyar als infants a mirar la televisió amb ulls crítics

La tesi doctoral de Mar Comín Oliver ha dissenyat una guia didàctica perquè els mestres incorporin continguts d’alfabetització audiovisual i ensenyin als alumnes de primària a veure la televisió de manera racional, reflexiva, activa i crítica

La tesi doctoral de Mar Comín Oliver, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha dissenyat una guia didàctica impresa destinada a mestres de segon i tercer cicle d’educació primària per orientar-los a l’hora d’ensenyar els alumnes a veure la televisió de manera racional, reflexiva, activa i crítica. La tesi l’han dirigida la doctora Adolfina Pérez i el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedadogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

La guia vol ser un instrument que serveixi als mestres per inserir de manera planificada i estructurada en la programació de l’aula continguts relacionats amb l’alfabetització audiovisual, perquè els alumnes aprenguin a conèixer i valorar críticament els continguts i missatges que distribueix la televisió.

La investigadora planteja amb la guia didàctica la necessitat d’apropar dos móns, el de la televisió i el de l’educació, que conviuen amb recel: els operadors de televisió se salten la normativa i tenen cada vegada menys en compte els infants a l’hora de programar, i l’escola es mostra indiferent davant un mitjà que, segons la majoria de mestres, entreté i distreu però oblida la seva missió d’educar. Així, la recerca parteix de la idea que la qualitat de l’oferta de la programació televisiva seria molt superior si dels centres d’ensenyament sortissin persones amb una millor formació en aquest mitjà.

Des de 2004, i durant els deu anys en els quals s’ha fet aquesta tesi doctoral, la forma clàssica de consumir televisió ha viscut una autèntica revolució. De la galàxia Gutenberg hem passat a l’univers de les pantalles; de l’era de l’escriptura a la de la imatge; de l’homo sapiens a l’homo videns. Una revolució que fa imprescindible ensenyar als infants des de l’escola a llegir la imatge, a alfabetitzar-los audiovisualment, ja que el desconeixement de les particularitats del llenguatge audiovisual els pot deixar indefensos davant l’enorme poder emotiu i de seducció de la imatge. 

La guia dissenyada per Mar Comín està adaptada al currículum educatiu vigent i està formada per un total d’onze unitats didàctiques. A partir de la recerca realitzada, la investigadora conclou que la formació dels mestres en comunicació audiovisual és escassa, i que la majoria de materials didàctics destinats a l’alfabetització audiovisual dels alumnes estan fora del currículum oficial. A més, es destaca que l’administració educativa no segueix una política d’educació en mitjans, i que només existeixen projectes aïllats. La investigadora apunta que el currículum educatiu se centra en els llenguatges i les pràctiques d’ús dels mitjans però desatén educar amb sentit crític pel que fa a la televisió. 

Quant a la guia, la recerca destaca que és útil per incorporar l’alfabetització audiovisual i la competència televisiva a l’aula, i que és qualificada de molt útil per la majoria d’experts que l’han sotmesa a avaluació.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: La televisión no es Mary Poppins: Diseño, producción y evaluación de una guía didáctica para incorporar la televisión al currículum educativo de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
  • Autor: Maria del Mar Comín Oliver
  • Programa de doctorat: Interuniversitari en Tecnologia Educativa
  • Departament: Pedadogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Directors: Adolfina Pérez Garcias i Jesús Salinas Ibáñez

Data de publicació: 24/07/2014