Escoltar

La Facultat de Filosofia i Lletres promou la internacionalització dels seus estudiants

Els estudiants de grau d’Estudis Anglesos han rebut els diplomes del nivell C1-C2 d’anglès després d’haver fet les proves oficials d’acreditació lingüística promogudes per la UIB i reconegudes nacionalment i internacionalment pel British Council 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears ha lliurat els diplomes dels títols de les proves d’anglès C1-C2 als estudiants de grau d’Estudis Anglesos. Aquestes proves, cofinançades per la facultat i de titularitat oficial reconeguda internacionalment, tenen l’objectiu d’impulsar la competència lingüística dels seus alumnes i afavorir-ne la professionalització internacional.

Per primera vegada, l’alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres ha rebut ajuts per fer aquestes proves oficials d’acreditació, que són imprescindibles per poder obtenir el títol de grau. Actualment, els plans d’estudis ja preveuen mecanismes perquè l’alumnat pugui demostrar la seva competència lingüística. No obstant això, els títols que atorguen les universitats només tenen validesa en la pròpia institució, ja que no són competents, per llei, en l’acreditació dels nivells establerts pel Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

La facultat, amb el suport de la Comissió de Relacions Internacionals i el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, ha rebut finançament del programa d’ajuts a la internacionalització de facultats, escoles i del Centre d’Estudis de Postgrau per pagar la major part del cost d’aquestes proves, reconegudes nacionalment i internacionalment a través del British Council.

Els primers que han tingut l’oportunitat d'obtenir aquests ajuts han estat els estudiants del grau d’Estudis Anglesos, que s'han examinat del nivell C1-C2 (el més alt). El segon semestre del curs, la resta dels alumnes de la facultat podran accedir-hi, però, en aquest cas, per examinar-se del nivell B2.

Amb aquesta iniciativa, la UIB aplica les directrius de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la qual insta les universitats a destinar partides econòmiques i a promoure propostes per possibilitar l’acreditació lingüística dels estudiants d’acord amb el MECR. 

Data de publicació: 18/12/2019