Escoltar

La Facultat de Dret de la UIB aconsegueix l'estatut d'observador a la conferència intergovernamental de l'ONU contra el crim organitzat

La professora Valentina Milano, del Departament de Dret Públic, n’és la representant 

La professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de les Illes Balears Valentina Milano ha participat, en representació de la Facultat de Dret, a la Setena Conferència de les Parts en la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional. La UIB i la Universitat Normal de Pequín són les úniques institucions acadèmiques del món que hi participen en qualitat d’observadors. A més dels Estats membres d’aquesta conferència, també en són observadors altres entitats, sobretot organitzacions no governamentals i algun centre d’investigació.

El fet de participar en les sessions d’aquesta conferència de l’ONU permetrà ser a primera línia i conèixer quina és la realitat en cada moment entorn de l’acció de la comunitat internacional enfront del crim organitzat. La professora Valentina Milano, antiga funcionària de l’ONU especialitzada en drets humans, comenta que aquest fet es reflectirà en la recerca que fa en aquests àmbits la Facultat de Dret i també en la qualitat de la docència.

La conferència ha tingut lloc aquest mes d’octubre a Viena i s’ha parlat sobretot de tràfic de persones i tràfic il·legal d’immigrants en relació amb els convenis de l’ONU de l’any 2000 que regulen aquests temes. Cada dos anys es troben els representants dels Estats i els observadors per analitzar els avenços o les dificultats que té cada país en l’aplicació d’aquests convenis, que són les principals eines de lluita contra aquests fenòmens que té la comunitat internacional.

Els focus d’atenció

A la conferència de l’ONU d’aquest mes d’octubre es va debatre la importància de profunditzar en el canvi d’enfocament pel que fa a la problemàtica del tràfic de persones i d’immigrants, és a dir, la necessitat de deixar de criminalitzar les víctimes i centrar les polítiques i actuacions en la protecció dels drets de les persones. D’altra banda, hi ha unes propostes d’alguns dels Estats membres de la conferència per a la creació d’un mecanisme de control de l’aplicació dels convenis per part dels Estats signataris, i per permetre una major participació de les organitzacions no governamentals en els treballs de la conferència.

Documents relacionats

Data de publicació: 20/10/2014