Escoltar

La FUEIB organitza una jornada de difusió sobre materials intel·ligents aplicats a l'àmbit de la construcció

Projecte Europeu Matériaux Intélligents (MAIN) 

Dia: dimarts, 3 de febrer de 2015
Hora: 16 hores
Lloc: Centre d’Estudis del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, c/ de Francesc Vallduví, 1, Palma

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) organitza una jornada de difusió i sensibilització en el marc del projecte europeu Matériaux Intélligents (MAIN): La importància i l’ús dels materials intel·ligents.

La jornada, en la qual intervindran reconeguts especialistes, s’adreça a membres dels col·legis professionals, corporacions d’oficis, Administració pública, empreses i treballadors de la construcció, i totes aquelles persones i organitzacions interessades per conèixer, propiciar i afavorir l’ús dels materials intel·ligents que afavoreixen l’eficiència energètica. 

Aquest esdeveniment forma part del cicle de jornades de difusió i formació del projecte europeu MAteriaux INtelligents (MAIN) finançat pel programa MED de la Unió Europea i en el qual, juntament amb la FUEIB, participen altres 11 institucions europees. El projecte està dissenyat especialment per respondre a les necessitats específiques del grup de territoris de la conca mediterrània que hi participen. 

El programa MED és un programa de cooperació transnacional de la UE segons l'objectiu de “cooperació Territorial” de la Política de Cohesió Europea. Està integrat per 13 països, incloent tota la costa nord del Mediterrani, que treballen conjuntament per enfortir la competitivitat, l’ocupació i el desenvolupament sostenible d'aquesta àrea. El Projecte MAIN s'està implementant en diferents territoris, que cobreixen una part significativa de l'àrea MED, pertanyents a França, Grècia, Itàlia i Espanya. 

MAIN aposta per donar a conèixer, difondre i promoure materials intel·ligents com les teulades o els paviments frescs i les superfícies verdes que redueixen sensiblement l’efecte de la calor produïda pels raigs del sol a les teulades, les parets de les cases, les voreres o els revestiments dels carrers, mitjançant la intervenció en qualsevol cicle de la cadena per al seu ús. Els ponents que participaran en la jornada procedeixen de camps molt distints, que poden aportar idees i visions molt diferents sobre la importància de la utilització dels materials intel·ligents en l’àmbit de la construcció.  

Data de l'esdeveniment: 03/02/2015

Data de publicació: 27/01/2015