Escoltar

La Comissió Electoral proclama provisionalment les candidatures a les eleccions de representants al Consell d'Estudiants de la UIB del 25 de maig

La Comissió Electoral ha proclamat provisionalment els candidats de les eleccions dels representants dels estudiants al Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears. En total, han estat proclamades 39 candidatures per ocupar alguna de les 52 places en el màxim òrgan de representació dels estudiants de la UIB. La proclamació definitiva dels candidats serà el pròxim 18 de maig. 

De les 39 candidatures, 19 seran proclamades automàticament, sense necessitat de fer cap elecció, pel fet que en les respectives circumscripcions el nombre de candidatures és igual o inferior al nombre de llocs per cobrir. 

Únicament hi haurà eleccions en 6 estudis, als quals s'han presentat més candidatures que el nombre de llocs per cobrir. És el cas de Dret, Filosofia, Informàtica de Gestió, Informàtica de Sistemes, Matemàtiques i Psicologia. Quedaran vacants un total de 22 llocs al Consell d'Estudiants, corresponents a les places a les quals no s'ha presentat cap candidatura. 

El nombre de representants per cada estudi depèn del nombre d'estudiants que hi ha matriculats, per la qual cosa no tots els estudis disposen del mateix nombre de representants. Tots els estudis oficials de grau hi estan representats i, a més, hi ha un representant addicional per cada 400 alumnes matriculats per estudi. Enguany, una novetat és la introducció d'una única circumscripció per als representants dels estudis oficials de postgrau (màster i doctorat).

Campanya electoral i eleccions 

Una vegada proclamades provisionalment les candidatures, ha començat el període de campanya electoral, que s'allargarà fins al pròxim 22 de maig. Les eleccions tindran lloc el 25 de maig. El dia de les eleccions, les meses electorals s'obriran a les 12 hores i es tancaran a les 17 hores.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/05/2010