Escoltar

La Comissió Permanent de la Xarxa Vives d'Universitats s'ha reunit a la UIB

La Comissió Permanent de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) s'ha reunit avui a la UIB sota la presidència de la doctora Montserrat Casas, presidenta de la Xarxa i Rectora de la UIB. Entre els temes abordats pels membres d'aquest òrgan d'administració i gestió ordinària destaquen les actuacions conjuntes amb l'Institut Ramon Llull, l'inici de les negociacions per a la incorporació a la XVU de la Universitat de Sàsser (Sardenya), la proposta d'inclusió del català en la llista de llengües minoritàries susceptibles de rebre finançament per a cursos intensius d'estudiants Erasmus; o la presentació de la pàgina web e-BUC.com, és a dir la versió digital de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres.

La Comissió Permanent ha aprovat també la presentació del projecte CULTUR PRO en el marc del programa operatiu de cooperació territorial Espanya–França–Andorra i la creació d'una comissió de seguiment per a l'Euroregió Universitària Pirineus Mediterrània.

La Comissió Permanent de la Xarxa Vives d'Universitats està integrada per un representant de cada universitat. Aquest òrgan de govern rep els treballs, informes i propostes de les comissions de treball creades per a desenvolupar programes d'activitats concrets en el marc dels àmbits d'actuació de la Xarxa, i informa el Consell General –format pels 20 rectors de les universitats– que és l'òrgan suprem de govern de l'associació.

A la reunió hi han assistit representants de les vint universitats que conformen la Xarxa, i el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor Lluís Ferrer, vicepresident primer de la Xarxa.

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Data de publicació: 23/10/2008